1989.

veljača

U Zagrebu je na Tribini Društva književnika Hrvatske (28. veljače) dr. Franjo Tuđman obrazložio programske osnove Hrvatske demokratske zajednice. Tada je prvi put javnosti najavljen osnutak HDZ-a.

ožujak

Okružno javno tužilaštvo, nakon održane javne tribine u Društvu književnika Hrvatske o osnivanju Hrvatske demokratske zajednice, pokrenulo je prekršajni postupak protiv dr. Franje Tuđmana jer je, navodno, prekršio sudsku zabranu javnoga istupanja u trajanju od pet godina. Postupak je obustavljen jer je dr. Tuđman, u raspravi pred općinskim sucem za prekršaje općine Centar u Zagrebu, dokazao da mu je sudska zabrana javnog nastupanja istekla 22. ožujka 1988.

travanj

U SAD-u u ''Zajedničaru'', glasilu Hrvatske bratske zajednice, objavljen je Prednacrt programske osnove Hrvatske demokratske zajednice (preveden na engleski jezik).

lipanj

GSUP Zagreb izdao je rješenje (br. 21/3 UP-I-2988/89.) o zabrani održavanja Osnivačke skupštine HDZ-a, najavljene za 17. lipnja u hotelu Panorama u Zagrebu. Inicijativni krug i Pripremni odbor HDZ-a odlučili su da se skupština održi na nejavnom mjestu.

U ime Inicijativnog kruga HDZ-a podnesena je žalba RSUP-u SRH na rješenje GSUP-a kojim je zabranjeno održavanje Osnivačke skupštine HDZ-a.

Objavljen ''Bilten HDZ-a'', br. 1.

U Zagrebu (17. lipnja) u prostorijama Nogometnoga kluba Borac na Jarunu u nazočnosti 48 osnivača i tri gosta (iz Slovenije) održana je Osnivačka skupština Hrvatske demokratske zajednice. Predsjednikom je postao dr. Franjo Tuđman.

srpanj

U Švicarskoj je (9. srpnja) u Zürichu osnovano Društvo prijatelja Hrvatske demokratske zajednice koje će djelovati u skladu sa švicarskim zakonskim propisima. Istog je dana u Zürichu održana prva Koordinacija novoosnovanih ogranaka HDZ-a i izabran Koordinacijski odbor za Švicarsku i Lihtenštajn.

U Australiji, u Melbourneu (29. kolovoza) osnovan je prvi ogranak HDZ-a.

rujan

Izvršni odbor HDZ-a uputio je javni prosvjed protiv pokušaja trgovanja hrvatskom Istrom i Dalmacijom koje su u razgovorima s talijanskim neofašistima najavljivali srpski akademici Dobrica Ćosić i Antonije Isaković.

U Zagrebu održan sastanak Središnjeg odbora HDZ-a, na kojemu je na prvoj sjednici, među ostalim važnim odlukama, usvojeno:

  • potpora Skupštini SR Slovenije u povodu usvajanja ustavnih amandmana
  • javno priopćenje pod naslovom „Za pravo na suverenitet i samoodređenje i osobnu odgovornost”
  • “Apel živućim članovima zadnjeg Upravnog odbora Matice hrvatske” za obnovu te najstarije hrvatske kulturne ustanove
  • Zahtjev “Gradskoj skupštini Zagreba” za vraćanje spomenika banu Josipu Jelačiću na glavni zagrebački trg.

Iznesen je podatak da je HDZ potkraj rujna u SR Hrvatskoj imao oko 20 000 članova.

Drugi broj ''Glasnika'' (''Biltena'') tiskan je u nakladi od 10 000 primjeraka.

listopad

U Zagrebu, na Novoj Vesi 23A (u Zdunićevoj tiskari), u prostorije HDZ-a upala policija (milicija) (8. listopada) bez ikakva službena naloga, legitimirala nazočne građane i pretraživala prostorije.

U Pločama (tada Kardeljevu), (18. listopada) (na nejavnome mjestu) osnovan je općinski odbor Hrvatske demokratske zajednice.

U Sv. Filipu i Jakovu (19. listopada) održana je Osnivačka skupština HDZ-a za bivšu općinu Biograd na moru.

U Sisku (28. listopada) osnovan općinski odbor HDZ-a.

U Metkoviću (30. listopada) osnovan općinski odbor HDZ-a.

studeni

U Dubrovniku je (11. studenoga) održana osnivačka skupština Ogranka Hrvatske demokratske zajednice. Uprava Kluba pomoraca nekoliko je sati prije početka Skupštine zabranila njezino, prije odobreno, održavanje u svojemu prostoru, pa je održana u kavani ''Karaka''.

U Osijeku je (15. studenoga) održan osnivački skup Studentske sekcije HDZ-a.

U Osijeku je (18. studenoga) održana prva javna osnivačka skupština HDZ-a. Skup je prijavljen SUP-u koji je izdao odobrenje da se osnivačka skupština može održati.

U Lovreću je (25. studenoga) na nejavnom mjestu održana osnivačka skupština ogranka HDZ-a Lovreć-Cista Provo.

HDZ uputio “Proglas građanima i Saboru SR Hrvatske i cijelomu hrvatskom narodu” (29. studenoga) sa zahtjevom za oživotvorenje prava hrvatskoga naroda na samoodređenje.

prosinac

U Zagrebu (23. prosinca) održana osnivačka skupština gradske organizacije HDZ-a.

U Zadru je (23. prosinca) osnovana gradska organizacija HDZ-a.

U Đakovu je (23. prosinca) osnovana gradska organizacija HDZ-a. SUP je odobrio održavanje osnivačke skupštine.

Čelništvo HDZ-a uputilo (26. prosinca) Otvoreno pismo Predsjedništvu Republičkog odbora SUBNOR-a (organizacija partizanskih boraca) Hrvatske, Socijalističkom savezu i Savezu komunista zbog neutemeljenih napada na HDZ-a, te “Otvoreno pismo predsjedniku Sabora, predsjedniku Predsjedništva CK SKH, generalnom direktoru RTV Zagreb ”zbog politike kojom se, usprkos najavljenom prihvaćanju višestranačke demokracije i slobodnih izbora, u stvarnosti i dalje diskriminira Hrvatska demokratska zajednica, unatoč tomu što je među novoosnovanim strankama u SR Hrvatskoj najbrojnija”.

U Slivnu (općina Imotski), (30. prosinca) osnovan ogranak Hrvatske demokratske zajednice.