Današnjim izvješćem predsjednik Vlade RH Andrej Plenković prezentirao je provjerljive i konkretne činjenice o ekonomskim postignućima u ovom mandatu. 

- Imam čast izvijestiti vas o radu naše Vlade u 3. godini mandata - u kojoj smo očuvali političku stabilnost, učvrstili gospodarski rast te nastavili s podizanjem plaća, poreznim rasterećenjima i reformama, znatno povećali korištenje EU fondova i vratili Hrvatskoj investicijski rejting. Izvješće ću predstaviti kroz četiri glavna stupa na kojima počiva politika Vlade RH: 1. Pravna sigurnost 2. Konkurentnije gospodarstvo i ravnomjerniji razvoj 3. Zaštita obitelji, tolerantnog i pravednog društva. 4. Jača i sigurnija Hrvatska u Europi i svijetu.

 

1. PRAVNA SIGURNOST

NERIJEŠENI PREDMETI: S 530.000 NA 350.000

Reorganizirali smo mrežu pravosudnih tijela te osigurali bolju dostupnost sudova građanima. Prije 3 godine, zatekli smo gotovo 530.000 neriješenih predmeta, a do ljeta 2019. broj je pao na 350.000. Ukupni broj pravosudnih tijela smanjili smo sa 116 na 108.

BLOKIRANI GRAĐANI: S 325.000 NA 251.000

Paketom zakona, broj blokiranih građana smanjen je s 325.000 u ožujku 2018. na 251.000 u kolovozu ove godine, a iznos blokada kod FINA-e u istom je razdoblju smanjen s 43 na 17 milijardi kuna.

DIGITALIZACIJA: 750.000 KORISNIKA SUSTAVA e-Građani

Birokratizirana javna uprava odlazi u povijest, a gradimo učinkovitu i digitaliziranu upravu koja je na usluzi građanima. Broj korisnika sustava e-Građani - koji pruža više od 60 elektroničkih usluga, poput e-Matice, e-Dnevnika, e-Poslovanja ili e-Pristojbe – dosegao je 750.000.

DECENTRALIZACIJA & PARTNERSTVO S LOKALNIM JEDINICAMA

Radimo na fiskalnoj i funkcionalnoj decentralizaciji Hrvatske, održali smo 10 sjednica Vlade izvan Zagreba, diljem Lijepe Naše, na kojima smo za razvoj dotičnih županija, gradova i općina ugovorili projekte vrijedne 25.6 milijardi kuna. Održano je i 6 sastanaka sa županima. Preko 200 poslova državne uprave, koje su prije obavljali uredi državne uprave u županijama, od 1. siječnja iduće godine radit će županije, a ukupni broj službenika koji će se ovom reformom smanjiti je 2500.

 

2. KONKURENTNIJE GOSPODARSTVO I RAVNOMJERNIJI RAZVOJ

RAVNOMJERNI REGIONALNI RAZVOJ

Nacionalna i europska sredstva usmjeravamo u ravnomjerni regionalni razvoj svih dijelova RH. U tu svrhu smo s 574 milijuna kuna financirali gotovo 2.000 važnih projekata te pomogli županijama, gradovima i općinama u sufinanciranju gotovo 800 projekata iz EU fondova.

103.000 NOVIH RADNIH MJESTA

U politike zapošljavanja uloženo je 6.5 milijardi kuna. Broj zaposlenih u srpnju dosegnuo je 1.578.000. To je najveći broj zaposlenih u RH od neovisnosti! U svega 3 godine stvorili smo 103.000 novih radnih mjesta!

PONUDA O DALJNJEM RASTU PLAĆA U ŠKOLSTVU

Nudimo povećanje od 6.12% svim državnim i javnim službenicima u idućoj godini, u 3 vala povećanja od po 2%. Kako bismo to mogli osigurati, odgađamo smanjenje stope PDV-a za 1 postotni bod, koje je bilo planirano od 1. siječnja.

VEĆI PRORAČUN ZA ZNANOST I OBRAZOVANJE

Povećali smo izdatke za znanost i obrazovanje za gotovo 3 milijarde kuna, od čega gotovo 2 milijarde za materijalna prava zaposlenika. Kurikularna reforma od ove školske godine uvedena je u sve osnovne i srednje škole. Donijeli smo 40 novih kurikuluma.

DEMOGRAFSKE MJERE & ZAUSTAVLJANJE NEGATIVNOG TRENDA

Demografskim mjerama te rastom plaća, i prosječne i minimalne, uspjeli smo zaustaviti negativne trendove demografskih kretanja. Tako se 2018. rodilo 417 djece više nego godinu prije. Od 1. travnja 2020. roditeljske naknade za drugih 6 mjeseci porodiljnog povećat će se na 5.600 kuna - što je gotovo 3.000 kuna više nego prije 3 godine (2.660 kn)! Tom će mjerom više od 60% roditelja zadržati punu neto plaću.

Povećani su i porezni odbici za djecu i druge uzdržavane članove s naglašenom progresijom za brojnije hrvatske obitelji. Dodatno, iznos neoporezive potpore za novorođenče povećan je 3 puta, s 3.326 na 10.000 kn!

NOVO POVEĆANJE „MINIMALCA“  & NEOPOREZIVOG DOHOTKA

Prosječna je plaća u našem mandatu porasla za 846 kuna, što je 3.5 puta više nego za prethodne tri Vlade! Povećana je i minimalna plaća za 504 kuna, na 3.000 neto, što je 2 puta više nego u razdoblju triju prijašnjih Vlada!

Povećan je osnovni osobni odbitak, kao neoporezivi dio dohotka,  s 2.600 na 3.800 kn, a sada ga podižemo na 4.000 i ujedno najavljujemo daljnje, znatno povećanje minimalne plaće nakon konzultacija sa socijalnim partnerima.

SMANJENJE JAVNOG DUGA & RAST NA ZDRAVIM TEMELJIMA

Među vodećim smo državama EU-a po brzini smanjenja javnog duga. Njegov udio u BDP-u iznosio je 2015. više od 84%, dok će do kraja 2019. pasti na 71.7, a do kraja 2021. na - 65!

Istodobno, 2 godine ostvarujemo suficit, a BDP kontinuirano raste po stopi do 3%, ali sada na zdravim temeljima - bez zaduživanja na teret današnjih i budućih naraštaja kao u SDP-ovu mandatu!

UBRZANO POVLAČENJE EU SREDSTAVA

Znatno smo ubrzali i povlačenje novca iz EU fondova: već je isplaćeno više od četvrtine omotnice od 80 milijardi kn, a ugovoreno je 76% tih sredstava (61 mlrd.). A zatekli smo, ne zaboravimo, samo - 9%! Do kraja godine trebali bismo doseći 85% ugovorenih sredstava, odnosno preko 9 milijardi eura ili gotovo 68 milijardi kuna.

REKORDNA INOZEMNA ULAGANJA

Od 2017. naovamo imamo dosad nezabilježenih 1.8 mlrd. € izravnih inozemnih ulaganja, kao jedne od ključnih poluga razvoja zemlje! Planiramo povećati ulaganja mirovinskih fondova. Oni upravljaju iznosom od 100 milijardi kuna. Planiramo intenzivirati prodaju dionica i udjela trgovačkih društava u državnom vlasništvu, kojih je 373 aktivnih. To bi omogućilo nove investicije i rast preduvjeta za produktivnost ovih poduzeća. Dosad je pokrenut natječaj za 30 društava.

3 REKORDNE TURISTIČKE GODINE ZAREDOM

3 godine zaredom rušimo i turističke rekorde: broj noćenja porastao je za 16%, dolazaka za 20, a prihoda za - 17! Samo ove godine očekujemo preko milijarde € investicija u turizmu. Napredovali smo za 5 mjesta, i dosegli 27. mjesto po Indeksu konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma. Izmijenili smo pet turističkih zakona koji desetljećima nisu ozbiljnije mijenjani, i prilagodili modernim turističkim trendovima.

VIŠI KREDITNI REJTING - NIŽE KAMATE

O povjerenju u našu ekonomsku stabilnost najbolje govori činjenica da su 2 od 3 najveće svjetske agencije podigle kreditni rejting RH na razinu investicijskog.

Bolja krvna slika hrvatskog gospodarstva omogućila nam je povoljnija refinanciranja, tako da su kamate na javni dug pale s 12 na ispod 9 milijardi kuna. Smanjene su i kamate na kredite građana i poduzetnika, a očekujemo nastavak tog trenda. Dok je naš kreditni rejting dvaput smanjivan između 2012. i 2015., ove su godine dvije ili tri najveće svjetske rejting agencije (Fitch i Standard & Poor's) podigle naš kreditni rejting na razinu investicijskog. 

POREZNO RASTEREĆENJE I GRAĐANA I PODUZETNIŠTVA

Pojednostavili smo porezni sustav i učinili ga stabilnijim i pravednijim. Kroz prva 3 kruga porezne reforme, rasteretili smo i građane i poduzetnike za 6.5 milijardi kuna, a danas je posljednji dan javnog savjetovanja za nova porezna rasterećenja.

Snizili smo stopu poreza na dobit s 20 na 18%, a za male i srednje poduzetnike na 12%, a zadnjim prijedlogom izmjena i dizanjem praga na 7.5 milijuna kuna u Hrvatskoj će 93% poduzetnika plaćati upravo ovu nižu stopu od 12%.

ADMINISTRATIVNO RASTEREĆENJE GOSPODARSTVA

Jedan od ključnih ciljeva Programa naše Vlade jest osigurati trajni i održivi gospodarski rast. Provedbom tri Akcijska plana administrativno ćemo rasteretiti gospodarstvo za 2.7 milijarde kuna. Pokrenut je projekt „Centar dijeljenih usluga“ vrijedan 360 milijuna kuna kojim na jednom mjestu spajamo sve elektroničke usluge i 300 institucija u tzv. „državni oblak“, a građani i poduzeća će time dobiti jeftinije, brže i kvalitetnije usluge.

ULAZAK U EUROZONU

Aktivno radimo na ispunjavanju mjera iz Strategije za uvođenje eura i Akcijskog plana za ulazak u ERM II. Naš je strateški interes da do kraja idućeg mandata usvojimo euro kao valutu, čime ćemo dodatno učvrstiti hrvatsko gospodarstvo.

Hrvatska je najeuriziranija država EU-a izvan eurozone. Štednja stanovništva u eurima nikad nije pala ispod 66%, a udio kredita u kunama s valutnom klauzulom u eurima nikad nije pao ispod 47%. Analiza ekonomskih koristi i troškova pokazala je da će koristi od uvođenja eura biti znatne i trajne.

7.000 VIŠE OPG-ova

Provodimo mjere usmjerene na rast poljoprivredne proizvodnje, povećanje njenog obujma i zaštitu dohotka poljoprivrednika. Broj poljoprivrednih gospodarstava povećao se za 7 tisuća u odnosu na početak našeg mandata, a istodobno generacijski obnavljamo hrvatsku poljoprivredu. Danas imamo preko 22 tisuće mladih poljoprivrednika, koji čine 13% ukupnog broja poljoprivrednika, što je dvaput više nego u Europskoj uniji, gdje je prosjek 6%. U našem mandatu, mladi poljoprivrednici ugovorili su 5 puta više projekata nego za vrijeme prethodnih dviju vlada.

 

3. ZAŠTITA OBITELJI, SOLIDARNO I PRAVEDNO DRUŠTVO

POZITIVNI TRENDOVI DEMOGRAFSKIH KRETANJA

Demografskim mjerama uspjeli smo postići pozitivne trendove demografskih kretanja. U 2018. godini bilo 417 rođene djece više nego godinu prije, a broj umrlih smanjen je za 771 osobu. Stopa prirodnog prirasta u 2018. bila je i dalje negativna, za -3,9, ali bolja od godine ranije, kada je iznosila -4,1. Smanjen je i broj odseljenih u inozemstvo u odnosu na 2017.

MLADI & OBITELJ

Povećali smo neoporeziv dio za studentski rad na 60.600 kuna godišnje; povećali smo minimalnu satnicu i omogućili studentske ugovore za izvanredne studente; stalno povećavamo broj socioekonomskih i STEM-stipendija, a s više od 1,2 milijarde kuna obnavljamo i gradimo studentske domove i infrastrukturu.

Broj prijava kaznenog djela nasilja u obitelji porastao je u odnosu na prethodnu godinu za 88%, što ukazuje da se nešto mijenja, ukazuje na veću hrabrost žrtava.
Za rad skloništa za žrtve nasilja u posljednje tri godine izdvojili smo 23 milijuna kuna. Pokrenuli smo izgradnju skloništa u šest županija u kojima ih do sada nije bilo.
Potpisali smo Sporazum o međuresornoj suradnji u sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. 

ZAŠTITA DIGNITETA DOMOVINSKOG RATA

Odlučno štitimo dostojanstvo hrvatskih branitelja te promičemo istinu o pravednom Domovinskom ratu, što je naša moralna dužnost. Jer bio bi to poraz Hrvatske da djeca i mladi nisu ponosni na žrtvu i herojstvo generacija zahvaljujući kojima smo danas slobodni ljudi! Donijeli smo jedinstveni Zakon o nestalim osobama u Domovinskom ratu koji do naše Vlade nije postojao.

 

4. JAČA I SIGURNIJA HRVATSKA U EUROPI I SVIJETU

ZAŠTITA GRANICE & ULAZAK U SCHENGEN

Kad je riječ o sigurnosti, tu želim iskazati priznaje hrvatskim policajcima, njih 20.000, koji danonoćno rade i interveniraju 750 puta na dan. Trećina hrvatskih policajaca čuva hrvatsku granicu od nezakonitih migracija.Jačamo i hrvatsku policiju, koja čvrsto štiti i našu i EU granicu od ilegalnih migracija. Ispunili smo svih 270 preporuka za ulazak u Schengen i očekujemo da će Europska komisija potvrditi našu spremnost za članstvo.

POVRATAK HV-a U VUKOVAR & ZAKON O HRVATSKIM BRANITELJIMA

Donijeli smo jedinstveni Zakon o pravima hrvatskih branitelja, a pobjedničku Hrvatsku vojsku vratili u Vukovar, Grad Heroj, u Udbinu, Varaždin, Sinj, Ploče. Potkraj 2019. vraćamo je i u Pulu!

Vratili smo i dignitet hrvatskom vojniku, poboljšali mu materijalna prava te uvjete života i rada. Nastavljamo jačati HV koja je jamac sigurnosti.

PELJEŠKI MOST & 30. SVIBNJA!

EU novcem gradimo Pelješki most - kojim ćemo oživotvoriti nacionalni san o teritorijalnom spajanju Lijepe Naše! Vraćamo 30. svibnja kao Dan državnosti, a uvodimo 18. studenog kao Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata & Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

 

 

Plenkovićev govor u cijelosti možete pročitati na donjem linku:

bit.ly/2MjqyeU