Županijski odbor Hrvatske demokratske zajednice Krapinsko – zagorske županije na sjednici održanoj
25. studenog 2021. godine na temelju članka 11. stavka 1., a u vezi s člankom 100.c, Pravilnika o unutarstranačkim izborima u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, Ur.br: 05-21/790 od 18. listopada 2021. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Odluke o održavanju unutarstranačkih izbora u lokalnim  i područnim organizacijama Hrvatske demokratske zajednice Ur.broj: 05-21/461 od 12. srpnja 2021. godine donio je

 

 

ODLUKU
o sazivanju izborne skupštine Županijske organizacije HDZ-a
Krapinsko – zagorske županije

 

 

I.

Primjenom odredbe članka 100.c Pravilnika o unutarstranačkim izborima u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, Ur.br: 05-21/790 od 18. listopada 2021. godine izborna skupština Županijske organizacije Hrvatske demokratske zajednice Krapinsko – zagorske županije provest će se shodno primjenjujući odredbe Pravilnika koje se odnose na provođenje neposrednih izbora za predsjednike i potpredsjednike teritorijalnih organizacija HDZ-a i u skladu s naputcima i drugim aktima Središnjeg izbornog povjerenstva HDZ-a.

 

II.

Izborna skupština održati će se dana 12. prosinca 2021. godine od 8.00 do 17.00 sati u prostorijama stranke, Gajeva 2, Krapina.

 

Na izbornoj skupštini biraju se:

a)       članovi županijskog odbora (39)

b)      članovi nadzornog odbora (5)

c)       izaslanici na Opći sabor HDZ-a (26)

 

III.

Sastav skupština područnih organizacija HDZ-a čine članovi odbora odgovarajuće područne organizacije (izaslanici po položaju) i izaslanici izabrani na skupštinama gradskih i općinskih organizacija.

 

IV.

Poziv članovima (izaslanicima) izborne skupštine zajedno s prilozima dostavit će se putem e-maila.

 

 

Ur.broj: 10/08-21/208

Krapina, 25. studenog 2021.

                                                                                Predsjednik

                                                         ŽO HDZ-a Krapinsko-zagorske županije
                                                                             Zoran Gregurović