I. ODLUKA I LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKOG ODBORA HDZ-a KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

 odluka_o_utvrdivanju_pravovaljanih_kandidatura_-_zo.pdf

lista_kandidata_za_izbor_zo.pdf

II. ODLUKA I LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA HDZ-a KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

 odluka_o_utvrdivanju_pravovaljanih_kandidatura_-_no.pdf

lista_kandidata_za_izbor_no.pdf