U srijedu, 16. veljače 2022., predstavljen je 4.8 milijardi kn vrijedan paket mjera za sprječavanje udara na standard hrvatskih građana uslijed očekivanog poskupljenja energenata od 1. travnja!

1. POREZNO RASTEREĆENJE: PDV na plin smanjit će se na godinu dana s 25 na 5%, a trajno će ostati na 13%. PDV na osnovne prehrambene proizvode smanjit će se s 25 i 13 na 5%.

2. POTPORE GRAĐANIMA: Odnose se na sva kućanstva koja koriste plin, a iznosit će 10 lp/kWh, tj. 20% projicirane cijene od 66EUR/MWh.

3. POTPORE PODUZETNICIMA: Ostvarivat će se vaučerom, a odnose se na mikro, male i srednje poduzetnike s prosječnom godišnjom potrošnjom do 10GWh. Iznos potpore je 15 lp/kWh, tj. 22% projicirane cijene od 89EUR/MWh.

4. SOCIJALNE NAKNADE ZA UGROŽENE KUPCE ENERGENATA: Zajamčena minimalna naknada narast će s 800 na 1.000 kn, dok će se korisnicima osobne invalidnine i članovima njihovih kućanstva naknada povećati s 1.500 na 1.750 kn. Naknada za električnu energiju proširuje se i na plin te se udvostručuje mjesečni iznos s 200 na 400 kn.

5. MJESEČNE NAKNADE ZA PRUŽATELJE SOCIJALNIH USLUGA: Obuhvatit će 46.000 primatelja socijalnih usluga, pružatelje usluga smještaja, organiziranog stanovanja i boravka te udomiteljske obitelji.

6. JEDNOKRATNA NAKNADA ZA UMIROVLJENIKE: Mjera je „teška“ 470 mil. kn, a obuhvaća 721.000 umirovljenika s mirovinom do 4.000 kn.

7. POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA I RIBARIMA: Uključuje, među ostalim, potpore za nabavu umjetnog gnojiva, a obuhvaća 88.000 poljoprivrednih gospodarstava & 2.000 ribara.
 
 
PVRH Andrej Plenković: Da nismo donijeli ovaj sveobuhvatni paket, kojim se rast cijena želi svesti na najmanju moguću razinu, plin bi za kućanstva poskupio 79%, a električna energija 23%. Zahvaljujući mjerama #VladaRH, ograničit ćemo taj rast, pa će tako plin poskupjeti najviše do 20%, a električna energija - 9.6%. Sadašnji prosječni godišnji račun za struju iznosi 3.400 kn. Da nismo donijeli ovaj izdašni paket, porastao bi za 782 kn, a ovako će porasti za 325 kn. To znači da će se uštedjeti 457 kn.
 
 
Više o cijelom paketu pogledajte na linku: https://bit.ly/3uSI9B4