Listu kandidata za izbor članova Županijskog odbora HDZ-a Šibensko-kninske županije te listu kandidata za izbor članova (izaslanika) na Opći sabor HDZ-a možete pronaći u nastavku:

lista_kandidata_za_izbor_clanova_zupanijskog_odbora.docx

listu_kandidata_za_izbor_clanova_izaslanika_na_opci_sabor.docx