Zakon o radu

Ova je vlada htjela pokazati da nešto radi, pa makar i na štetu građana! - poručio je predsjednik Odbora za rad HDZ-a Boris Kunst u povodu jučerašnjeg stupanja na snagu novog Zakona o radu. Kada je na vlasti partija, koja se naziva socijal-demokratskom, smanjuju se radnička prava! 

HDZ se konzekventno protivio donošenju ovakvog ZOR-a iz više razloga, a Kunst ih je taksativno i nabrojao:

1. Bez suglasja socijalnih partnera!

Continue Reading

Prijedlogom novog Zakona o radu (ZOR) Vlada kani još više obespraviti ionako ponižene radnike i još više srozati ionako mizernu cijenu rada - istakli su Boris Kunst i Josip Bilaver, pozivajući Kukuriku na dijalog sa sindikatima i poslodavcima.

Continue Reading
Subscribe to RSS - Zakon o radu