Ured eurozastupnika Andreja Plenkovića ovoga tjedna je u EP-u organizirao panel na temu „Sinergija strategija EU-a za Dunavsku i Jadransko-jonsku regiju“. Raspravljalo se o dosadašnjim postignućima Dunavske strategije, u čijem je stvaranju sudjelovala i Hrvatska. Predstavljen je, također, akcijski plan za provedbu Jadransko-jonske strategije, koja će afirmirati jadransku i mediteransku dimenziju Hrvatske.

Sinergija strategija

Eurozastupnik Plenković je u uvodnom izlaganju istaknuo važnost dviju strategija, ne samo za Hrvatsku, već i cijelu EU.

- Dunavska i Jadransko-jonska strategija pridonijet će učinkovitijem korištenju financijskih sredstava iz kohezijske politike EU, kao i prekograničnoj suradnji. Bit će, također, i u funkciji politike proširenja EU. Sinergijsko djelovanje je, stoga, posebno važno za Hrvatsku - jedinu članicu EU koja je i podunavska i jadranska, odnosno mediteranska zemlja.

Ugledni govornici & „visitori“

Kao govornici, na konferenciji su sudjelovali eurozastupnici iz Kluba zastupnika EPP-a: Marian-Jean Marinescu (Rumunjska), Franc Bogovič (Slovenija), Georgios Kyrtsos (Grčka), kao i predstavnici EK - direktor u Općoj upravi za pomorstvo i ribarstvo Hubert Gambs, Anna Repullo-Grau iz Opće uprave za regionalnu politiku te Colin Scicluna iz Kabineta povjerenika za proširenje Johannesa Hahna.

A među više od stotinu nazočnih, konferenciju su pratili i gosti iz Splitsko-dalmatinske i Vukovarsko-srijemske županije. U sklopu programa „Visitors“ u Bruxellesu su tako boravili predstavnici splitsko-dalmatinskog HDZ-a, među njima i predsjednik županijskog HDZ-a Ante Sanader te prvi čovjek splitskog HDZ-a Petar Škorić. Iz Vukovarsko-srijemske županije pristigli su predstavnici razvojnih agencija i članovi mladeži.

Hrvatska kao uzor

Goste je za vrijeme njihova boravka u Bruxellesu srdačno primio i predsjednik Europske pučke stranke Joseph Daul. Razgovarali su o pobjedničkim rezultatima svibanjskih euroizbora te funkcioniranju europskih institucija. Daul je pritom istaknuo Hrvatsku kao primjer drugim državama koje aspiriraju na članstvo u EU, ali i obećao da posjetiti Lijepu našu sljedeće godine.

- Hrvatska je dobar primjer u europskim integracijama te može biti model ostalim državama koje teže članstvu u EU. Važno je poštivanje temeljnih vrijednosti EU - demokracije i vladavine prava uz borbu protiv korupcije.