Saborski zastupnik HDZ-a i bivši ministar obrane dr. sc. Davor Božinović održao je 18. rujna, na poziv domaćina,  glavni govor na međunarodnoj konferenciji "Confidence (and Security) Building Measures /C(S)BM/: Oversight and Building Integrity" koju je u Budvi, u suradnji s RACVIAC-om (Regionalno središte za pomoć u provedbi sporazuma o kontroli naoružanja i verifikaciji) organiziralo Ministarstvo obrane Crne Gore.

Konferencija je organizirana u sklopu NATO-ove Inicijative za izgradnju integriteta , pokrenute u cilju, citirajmo, podizanja svjesnosti, promicanja dobrih praksi i osiguravanja praktičnih alata koji pomažu nacijama u izgradnji integriteta i smanjivanju rizika korupcije u sigurnosnom sektoru kroz jačanje transparentnosti. Od kada joj se Hrvatska 2007. pridružila, Inicijativa je u kratko vrijeme prerasla u jedan od najučinkovitijih antikorupcijskih programa u obrambenim strukturama.

Glavna tema Božinovićeva  govora (pod naslovom „The Future of European Defence and Bulding Integrity“) bio je rizik korupcije u vojnoj nabavi, na koju odlazi čak šestina ukupnih obrambenih troškova u Europi. Zatvorenost različitih nacionalnih tržišta vodi netransparentnosti kojom se stvara pogodno okružje za favoriziranje pojedinih proizvođača bez obzira na kvalitetu ili cijenu  proizvoda. 

Pravi odgovor na takvu praksu moglo bi biti zajedničko obrambeno tržište. Stoga programi izgradnje integriteta - naglasio je Božinović - trebaju biti sastavni dio aktualnih debata o budućnosti zajedničke europske obrane. Drugim riječima: ako budemo djelovali zajednički, postići ćemo bolje rezultate, a uz manje novca.