TemaKonferencije je strategija proširenja i regionalna suradnja, u svjetlu skorogpristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Europska pučka stranka dokazala se kaosnažni zagovaratelj  procesa europskih integracija na Balkanu, koji supraćeni reformama pravosuđa, poboljšanjem prava manjina te borbom protivkorupcije i organiziranog kriminala. Uz čelne ljude europskih ''pučana'' naKonferenciji sudjeluju Sali Berisha, premijer Albanije, Suzana Grubješić,zamjenik premijera za europske integracije Srbije, Štefan Füle, povjerenik EU-a za proširenje.