Voditeljica naše delegacije u Europskom parlamentu Dubravka Šuica je - na zahtjev poljoprivrednika iz doline Neretve - postavila parlamentarno pitanje o dugoročnim i konkretnim mjerama pomoći poljoprivrednicima koji trpe štetu zbog ruskog embarga, vodeći pritom računa o ozbiljnoj političkoj situaciji između Rusije i Ukrajine i imajući na umu da će sankcije vjerojatno potrajati.

Poljoprivrednici su zabrinuti jer je unatoč rekordnom urodu Europska komisija smanjila subvencionirane otkupne kvote zbog embarga ruskog tržišta na pola, pa se tako ove jeseni subvencionira samo 2.300 tona mandarina te isto toliko jabuka. S obzirom na velike količine, očekuju se problemi u prodaji, a plantažeri najavljuju da uopće neće brati mandarine.

Odgovor Europske komisije

U odgovoru EK našoj eurozastupnici o mjerama pomoći za poljoprivrednike obrazloženo je da “privremena i izvanredna mjera nije strukturna mjera koja bi trebala trajno postojati uz mjere sprečavanja krize i upravljanja njome u okviru operativnih programa priznatih organizacija proizvođača voća i povrća˝.

EK se poziva na sastanak Vijeća za poljoprivredu koji je održan u srpnju 2016. - kada je najavljeno povećanje iznosa potpore za povlačenja do 40 posto prosječnih cijena u proteklih pet godina za besplatnu distribuciju i 30 posto za povlačenje za druge namjene. Nadalje, EK odgovara da će države članice „obavijestiti Komisiju do 31. listopada 2016. o neiskorištenom dijelu količine od 3.000 tona kako bi Komisija mogla donijeti odluku o mogućoj preraspodjeli neiskorištenih količina. Službe Komisije podsjetile su države članice na njihovu obvezu 12. listopada 2016., a naknadno će ocijeniti mogućnosti za preraspodjelu.“

Privremene izvanredne mjere potpore

Podsjetimo da je zbog produljenja zabrane uvoza određenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz EU u Rusiju, Hrvatska od EK i ove godine dobila mogućnost dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima za 600 tona jabuka i 1.000 tona mandarina za koje procijene da ih neće prodati, te dodatnu količinu do 3.000 tona za jedan ili više proizvoda. Odlučeno je da se te mjere raspodijele na još 1.700 tona jabuka, tako da ukupne količine koje se mogu povući s tržišta iznose 2.300 tona, a s 1.300 dodatnih tona toliko se može povući i mandarina. Uvjet Ministarstva poljoprivrede je da se - kao i 2015. godine - povučeno voće donira humanitarnim organizacijama, centrima i ustanovama socijalne skrbi, ustanovama za predškolski odgoj, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje koje nisu u Shemi školskog voća i povrća, bolničkim ustanovama i kaznenim institucijama.

EU je tako lani za dopuštenih 8.350 tona voćarima u Hrvatskoj isplatila ukupnu „odštetu” od 18,8 milijuna kuna, pa su voćari nezadovoljni s ovogodišnjom kvotom od 4.600 tona koja je upola manja.

PITANJE: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-007341+0+DOC+XML+V0//HR

ODGOVOR: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-007341&language=HR