Predsjednik Europske komisije (vlade EU) Jean-Claude Juncker predstavio je na strasburškom zasjedanju Europskog parlamenta „Investicijski plan za gospodarski rast Europe i stvaranje novih radnih mjesta“, a koji se temelji na tri osnovna stupa. Investicijski plan nije jedna stimulirajuća mjera, nego je cjeloviti program koji treba postupno implementirati za poticanje rasta i razvoja europskog gospodarstva - pojasnio je Juncker.

Fond za rizičnije projekte

Prva namjera Investicijskog plana jest mobilizirati financijska sredstva osnivanjem Europskoga strateškoga investicijskog fonda (ESIF) u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB). ESIF će služiti za investiranje u rizičnije projekte u područjima istraživanja, inovacija, energetike, prometne i društvene infrastrukture, obrazovanja i znanosti.

Druga svrha Investicijskog plana jest priprema projekata (u suradnji s EIB-om i državama članicama) kako bi se privukli privatni investitori koji će zahvaljujući potpomognutim sredstvima (garancijama, povoljnim zajmovima iz ESIF-a) biti spremniji preuzimati rizik i pokretati nove poslove. Stoga je HDZ-ova eurozastupnica i financijska ekspertica Maletić obrazložila:

Reformski pristup

- Kreiranje popisa projekata te njihova priprema svojevrsna su reforma, jer se od država članica traži da mijenjaju stavove i postanu aktivnije u komunikaciji s privatnim investitorima. Neke su u tom području naprednije, ali čitava Europa se treba mijenjati u tom smjeru. Države moraju imati strategije razvoja i projekte kojima se ostvaruju zacrtani ciljevi rasta i razvoja. One koje to imaju brže će financirati projekte iz ESIF-a, a ostale će biti potaknute da tu važnu reformu što prije odrade.

Treći dio Plana odnosi se pak na smanjivanje administrativnog opterećenja, kreiranje povoljnog i poticajnog poslovnog okružja, pojednostavljivanje zakonodavstva, stvaranje kvalitetnijega jedinstvenog tržišta s posebnim naglaskom na tržište kapitala.

Europa okreće novu stranicu

EK i sve države članice čeka veliki posao, stoga sve snage treba usmjeriti u strukturiranje i pripremu projekata koji proizlaze iz nacionalnih strateških razvojnih dokumenata, a koji su povezani sa strategijom „Europa 2020“. ESIF će se u međuvremenu formirati i pokrenuti investicijski potencijal. Maletić:

- Bez europskih strukturnih reformi - koje Junckerova Komisija stavlja u prvi plan - nema razvoja i investicija. Uspjeh i rezultat će ovisiti o svim sudionicima Investicijskog plana, ali činjenica jest da Europa okreće novu stranicu: iz stabilnosti i štednje u investicije, rast i otvaranje radnih mjesta!

Detaljnije o novom investicijskom programu možete pročitati OVDJE.