U Zagrebu je - u organizaciji Hrvatske gospodarske komore - održana konferencija, punim nazivom „Investicijski plan za Europu - prilike za Hrvatsku“ na kojoj je, među inima, izlagala i naša eurozastupnica i stručnjakinja za financije Ivana Maletić. Investicijski plan za Europu - popularno nazvan „Junckerov plan“ - cjeloviti je, naime, program za poticanje gospodarskog rasta i otvaranje novih radnih mjesta. Plan se sastoji od tri važna stupa, a eurozastupnica Maletić svoju je pažnju u izlaganju posvetila upravo detaljima plana.

Nove investicije

Prvi stup je mobilizacija financijskih sredstava za investicije - što je zadaća Europske komisije. U suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB) kreiran je Europski fond za strateške investicije (EFSI) - prvenstveno namijenjen za investicije kroz koje se kombinira privatni i javni kapital. Ali na samom početku odabrane su isključivo javne investicije - poput zračne luke u Dubrovniku.

Kvalitetni projekti

Drugi stup je prepoznavanje i priprema strukturiranih projekata za privlačenje investitora. To je ključan korak koji odrađuju države članice EU - u suradnji s poduzetnicima, razvojnim bankama i EIB-om. Cilj je predstavljanje dugoročnog, srednjoročnog i kratkoročnog plana investiranja - privlačenje investitora uz davanje šireg konteksta koji bi objasnio prednosti ulaganja.

Strukturne reforme

Treći su pak stup strukturne reforme - stvaranje povoljnijeg ulagačkog i poslovnog okruženja. Reforme trebaju osigurati jednostavno i kvalitetno zakonodavstvo te ukloniti administrativne prepreke. Osigurati nove izvore dugoročnog investiranja i kvalitetnu proračunsku potrošnju. Bolji porezni sustav te javnu upravu.

Prezentaciju eurozastupnice Maletić možete pogledati na linku:

http://issuu.com/ivanamaletic/docs/im_efsi_u_hgk.pptx/1?e=9048185/13627032