Ured HDZ-ove zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić u petak, 20. rujna, organizira u Zagrebu konferenciju pod naslovom ,,Izazovi korištenja EU fondova u RH,,. Početak: 09,30 sati. Mjesto: Dvorana Hrvatske gospodarske komore (Nova cesta 5-7).

Konferencija je primarno namijenjena predstavnicima lokalne i područne (regionalne) samouprave, ali su dobrodošle i sve ostale pravne ili fizičke osobe koje su zainteresirane za tematiku EU fondova i sudjelovanje RH u Kohezijskoj politici EU.

Kako povući sredstva

Maletić će predstaviti financijsku omotnicu za RH i nužne radnje koje je potrebno poduzeti da bi se omotnica mogla iskoristiti. Drugim riječima: da bi se sredstva mogla povući. Ciljeve i načela Kohezijske politike prezentirat će pak Sabine Germe iz odjela mjerodavnog za RH u Upravi za regionalnu politiku Europske komisije .

Iskustvo Slovenije u korištenju EU fondova te stanje priprema za novu perspektivu u 2014-2020, pripremu strateških dokumenta, pametnu specijalizaciju, uključivanje lokalnih jedinica, predfinanciranje i sufinanciranje projekata u jedinicama slabijeg fiskalnog kapaciteta za neprofitni sektor i za poljoprivrednike izložit će Peter Wostner, tajnik u Ministarstvu ekonomskog razvoja i tehnologije Republike Slovenije. 

Kašnjenje nesposobne Vlade

Latvijsko iskustvo predstavit će g. Armands Eberhards, čelnik Upravljačkog tijela za EU fondove Republike Latvije.

Uistinu, vrlo korisna konferencija. Posebice kada nesposobna Vlada (čitaj ministarstvo Branka Grčića) kasni s pripremom projekata za EU fondove, a niti ne pomaže jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Koje su prepuštene same sebi u svladavanju komplicirane procedure.