U povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Europskom se parlamentu jučer raspravljalo o toj temi koja je i danas, nažalost, aktualna u svim zemljama svijeta neovisno o stupnju njihovog demokratskog i gospodarskog razvoja. 

Zastrašujuća statistika

Voditeljica HDZ-ove delegacije u EP-u Dubravka Šuica (ujedno i potpredsjednica Žena Europske pučke stranke) izrazila je žaljenje da se svake godine 25. studenog vodi ista rasprava - i to „simbolike radi“: 

- Sedam žena se u prosjeku dnevno ubija u EU, a svaka je treća bila žrtva nekog od oblika nasilja. No to nisu brojke, to su konkretna imena, ljudski životi. Vremena za čekanje više nemamo, statistike su poražavajuće! Zalažemo se za prava manjina, a kako se ne bismo onda založili i za polovinu stanovništva, za stare i mlade žene, za žene u gradovima i selima, bogate i siromašne?!

Denis & Malala

Znak ohrabrenja je dodjela Nagrade Saharov za slobodu misli koja je 2014. pripala Denisu Mukwegeu - borcu za dostojanstvo žena iz Demokratske Republike Kongo, dok ju je prošle godine primila pakistanska djevojčica Malala Yousafzai, koja se bori za pravo na edukaciju žena - istaknula je Šuica te upitala:

 - Sveti Otac nam je u svom obraćanju u EP-u poručio da je potrebno staviti dostojanstvo čovjeka u središte zbivanja. A mi se možemo zapitati: ima li većeg dostojanstva od poštivanja žena? Ako se možemo dogovoriti o spasu banaka preko Bankovne unije, kako se onda ne možemo dogovoriti o borbi protiv nasilja nad ženama?

Ratifikacijom protiv nasilja

Naša je eurozastupnica, također, pozvala parlamente svih država članica EU, pa tako i Hrvatske, da ratificiraju Konvenciju o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (tzv. Istanbulsku konvenciju). Taj dokument prepoznaje nasilje u obitelji i nad ženama kao temeljno kršenje ljudskih prava - stoga se mora što prije ratificirati!

http://hdz.hr/vijest/nacionalne/video-pozivamo-milanku-opacic-da-hitno-p...

I buduća predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović u više je navrata pozvala na ratifikaciju Istanbulske konvencije te zatražila da se Vlada uhvati u koštac s tim iznimno važnim problemom.

http://hdz.hr/vijest/nacionalne/video-hvala-svima-na-podrsci-idemo-zajed...

http://hdz.hr/vijest/nacionalne/video-rjecnikom-nasih-alkara-ivo-josipov...