Budući se Zajednica žena Europske pučke stranke posebno zalaže zajednakost spolova te jednakost i prava žena u svim segmentima društva, naglasaksastanka Izvrsnog odbora EPP Women je na postizanju ravnopravnosti i ukidanjudiskriminacije na tržištu rada. Na sastanku se tako, između ostalog, raspravljao unapređenju položaja žena na tržištu rada, rodnoj ravnoteži u upravljačkimtijelima državnih tvrtki, kao i uvođenje kvota koje osiguravaju jednakuzastupljenost muškaraca i žena na rukovodećim funkcijama u velikim korporacijamai upravama poduzeća.