Voditeljica HDZ-ove delegacije eurozastupnika Dubravka Šuica, uime Kluba zastupnika Europske pučke stranke, na plenarnom zasjedanju u Strasbourgu iznijela je stav najbrojnije političke grupacije u EP-u o nacrtu odluke Vijeća o pristupanju EU Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES). 

Suradnjom do učinkovitosti! 

Šuica, ujedno i članica Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, istaknula je da EU pristupanjem CITES-u potvrđuje svoju opredijeljenost politici zaštite okoliša i ispunjavanju njezinih ciljeva.   

- Ovim pristupanjem važna je komponenta razvoja, a isto tako i legalne i održive međunarodne trgovine. Dosada se CITES Konvencija provodila u skladu s osnivačkim ugovorom EU - odnosno poglavljem koje se odnosi na zaštitu okoliša, no za učinkovito provođenje Konvencije potrebna je suradnja carine, policije i inspekcijskih službi. Najvažnije je da se u cijelom svijetu sukladno ovoj Konvenciji uspostavi nadzor nad ugroženom divljom florom i faunom, a da EU i na ovom području bude globalni igrač.

Stroži nadzor! 

Eurozastupnica Šuica je potom snažno osvijestila činjenicu da je - nakon trgovine drogom, krivotvorenim proizvodima i trgovinom ljudima - ilegalna trgovina ugroženim životinjskim i biljnim vrstama s više od 19 milijardi dolara godišnje najunosniji oblik ilegalne zarade.  

Naime, Konvencija CITES stara je više od 40 godina i izravno štiti preko 35 tisuća ugroženih životinjskih i biljnih vrsta. Potreban je ozbiljan pristup ovom problemu kako mnoge ugrožene vrste ne bi bile dostupne samo u enciklopedijama.