Voditeljica naše delegacije u Europskom parlamentu (i članica Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane) Dubravka Šuica - potaknuta diskriminirajućim položajem potrošača u Hrvatskoj i novim članicama EU - pokrenula je u EP-u inicijativu s ciljem uvođenja više reda na jedinstvenom tržištu EU. Radi se, naime, o razlikama u deklaracijama, sastavu i okusu prehrambenih proizvoda na istočnim i zapadnim tržištima EU.

http://www.hdz.hr/vijest/eu/suica-ek-prioritet-je-uskladiti-trziste-i-za...

Jednaki standardi za sve! 

Šuica je u pisanoj inicijativi ukazala na činjenicu da se proizvodi lošije kvalitete plasiranju isključivo na police trgovačkih centara u „novim“ članicama, a do sada ju je potpisom podržalo gotovo 80 europarlamentaraca:

- Inicijativom želimo poslati snažnu poruku EK da je važno ujednačiti standarde na jedinstvenom tržištu. Nedopustiva je diskriminacija potrošača i podjela na siromašni jug te bogati sjever, jer se takav stav protivi osnovnim europskim politikama i načelima EU!

http://www.hdz.hr/vijest/eu/suica-ek-zaustavite-diskriminaciju-hrvatskih...

Zaštita svih potrošača! 

Uoči ulaska Hrvatske u EU istraživanje slovačke udruge za zaštitu potrošača pokazalo je da neki proizvodi koji se prodaju na istočnim tržištima posjeduje slabiju kvalitetu te sadrže mnogo manje vrhunskih sastojaka od proizvoda koji se prodaju na zapadnom tržištu. Riječ je o širokom spektru proizvoda - od prehrambenih i higijenskih proizvoda do deterdženata i dezinfekcijskih sredstava. Koji su lošije kvalitete od „identičnih” proizvoda na zapadnom tržištu EU. Šuica: 

- Hrvatska kao nova članica, a samim time i hrvatski potrošači, imaju pravo znati postoje li i koje su razlike u kvaliteti prehrambenih i drugih proizvoda koji se prodaju pod istim imenom u tzv. „starim“ članicama EU i „novim“ članicama EU!

Inicijativu možete pročitati na linku:

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bW...