Voditeljica naše delegacije u Europskom parlamentu Dubravka Šuica danas je u Europskoj komisiji predsjedala sastankom programa LIFE (franc. L’Instrument Financier pour l’Environnement). Riječ je o integriranim projektima koji će primjerima iz prakse doprinijeti okolišnim ciljevima u državama ili regijama, a predstavljeno je ukupno šest projekata iz Belgije, Finske, Lombardije, Poljske, Velike Britanije i Hessena.

Program LIFE u razdoblju od 2014. do 2020. godine ima oko 3.5 milijardi eura na raspolaganju te mu je cilj borba protiv klimatskih promjena, zaustavljanje propadanja prirode i bio-raznolikosti, poboljšanje okoliša, zdravlja i kvalitete života, promicanje održivog korištenja i upravljanja prirodnim resursima i otpadom, razvoj strateških pristupa razvoju i provedbi politike kao i informiranje/podizanje razine svijesti.

Usmjerenost na kvalitetu
Šuica je naglasila da je najvažnija bolja kvaliteta života naših građana, koja će se postići ukoliko budemo brinuli o okolišu, otpadu, kvaliteti zraka te ostalim elementima koji čine zdraviji okoliš.

- Bitno je da se okolišna politika implementira u sve druge politike - poput poljoprivrede. Ovi integrirani projekti su primjer kako se želje naših građana pretvaraju u stvarnost i različite direktive postaju konkretne u praksi. Treba se usredotočiti na kvalitetu projekata u zemljama članicama, a ne samo na kvantitetu.

Osigurati održivost projekta

Naša je eurozastupnica istaknula da je EK znatno poboljšala upravljački i kontrolni sistem projekata, ali postoji još prostora za napredak kako bi se osigurala dugotrajna održivost financiranih projekata.

- Hrvatska je uključena u LIFE program, no predstoji još puno posla kako bismo ojačali kapacitete za apliciranje integriranih projekata!

RAD & PREDANOST
Podsjetimo, eurozastupnica Šuica je u EP-u suorganizirala radionicu koja je skrenula pozornost na novosti u LIFE programu - na učinkovito postizanje okolišnih i klimatskih ciljeva i mogućnost stvaranja „zelenih“ poslova. Iako LIFE program nije primarno alat za stvaranje radnih mjesta, financirani projekti pridonijet će stvaranju „zelenih“ poslova i razvoju novih „zelenih“ vještina.

http://www.hdz.hr/vijest/eu/suica-suorganizirala-i-predsjedavala-life-ra...

Programom LIFE izravno upravlja EK. A sam program, posebice njegova komponenta za okoliš, predstavlja financijski instrument osmišljen da se koristi kao platforma za razvijanje i razmjenu najboljih primjera iz prakse. Te za kataliziranje i ubrzavanje razvojnih promjena povezanih s politikom EU o zaštiti okoliša. Program, također, predviđa i sudjelovanje trećih zemalja - jer je to jedan od načina postizanja ciljeva EU.