Angela Merkel ponovno je izabrana za predsjednicu CDU-a kojegavodi od 2000. U svom programatskom govoru među ostalim temama vezanima zabudućnost Njemačke Angela Merkel govorila je i o stanju u EU te izazovimakojima smo zajedno izloženi posebice u odnosu na globalnu ekonomsku krizu.

Na marginama sastanka Dubravka Šuica susrela se i s predsjednikomBundestaga dr. Norbertom Lammertom koji se prisjetio svog boravka u Hrvatskoj2007. godine i tribine o EU koju je održao u Dubrovniku.