U povodu glasovanja o pravilima za veleprodajna tržišta roaminga u Strasbourgu je na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta ovog tjedna održana rasprava na kojoj je sudjelovala voditeljica naše delegacije u Europskom parlamentu (i potpredsjednica Odbora za vanjske poslove EP-a) Dubravka Šuica. U svome je istupu naša eurozastupnica podržala i pozdravila ukidanje naknada za roaming te konačno stvaranje jedinstvenog telekomunikacijskog tržišta.

„Roam Like at Home“

Uredbom o jedinstvenom telekomunikacijskom tržištu donesenom 2015. propisuje se ukidanje maloprodajnih naknada za roaming za govorne pozive, podatkovni promet i SMS poruke od 15. lipnja 2017. i uvodi se sustav „u roamingu kao kod kuće” - poznat kao RLAH (engl. Roam Like at Home). Kako bi RLAH stupio na snagu, zakonodavstvo kojim se prilagođavaju gornje granice cijena za veleprodajne usluge roaminga mora biti primjenjivo najkasnije na taj datum. Nakon dugotrajnih pregovora, uspješno su dogovorene maksimalne veleprodajne cijene među operaterima za građane unutar EU. Ovo ujedno znači da je došlo do završne faze u pregovorima te da smo napokon nadomak njegovu ukidanju.

Korak prema jedinstvenom tržištu

Šuica je naglasila kako ukidanje roaminga u EU uklanja razlike između država članica te je važan korak prema jedinstvenom tržištu:

- Dok se borimo oko razlika proizvoda na istočnom i zapadnom tržištu, stiže nam ukidanje roaminga kao primjer uklanjanja razlika među državama članicama i stvaranje osjećaja jednakosti u cijeloj EU. Ukidanje roaminga 15. lipnja bit će važan i velik korak ka povezivanju građana EU, dostizanju jedinstvenog tržišta za elektroničke komunikacije i jačanju ujedinjene Europe. Ovo je velika pobjeda i za hrvatske građane - koji će konačno dobiti jeftine impulse.

Niže cijene

Ukidanjem posljednjih prepreka za uvođenje jedinstvene i niže naknade za roaming, cilj je da do kraja lipnja 2022. godine veleprodajna cijena poziva u roamingu iznosi 0,032 eura po minuti, a SMS poruke 0,01 euro. Veleprodajna cijena podatkovnog prometa tijekom godina postupno će padati počevši od lipnja 2017. sa ugovorenih 7,7 eura za gigabajt, na 2,5 eura po gigabajtu do 2022. godine.

Na korist građana EU

Kao jedan od glavnih ciljeva postupnog ukidanja roaminga - istaknula je Šuica - svakako je primjereno zaštićena i kvalitetno zakonski regulirana usluga roaminga na području Europske unije, a sve kako bi građani u konačnici bili što zadovoljniji korištenjem telekomunikacijskih usluga.