Na sjednici Odbora za razvoj (DEVE) Europskog parlamenta jučer je usvojeno mišljenje naše eurozastupnice Željane Zovko - u sklopu izvješća Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI) o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013 o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu.

Iznimno važno za RH

Ovo mišljenje je iznimno važno za Republiku Hrvatsku, budući da su Hrvatska, Portugal i Italija bile jedne od najviše pogođenih država šumskim požarima u 2017. godini.

Zovko je u mišljenju, kao izvjestiteljica u ime Odbora DEVE, naglasila važnost jačanja kapaciteta civilne zaštite na nacionalnoj razini te da ih dostupni instrumenti na razini Europske unije trebaju nadopunjavati. To je ostvareno tako što je usvojena odredba eurozastupnice Zovko koja omogućuje stopu sufinanciranja ne veću od 55 posto prihvatljivih troškova za prijevoz za one države članice EU koje nisu u mogućnosti sudjelovati u Europskim udruženim kapacitetima za civilnu zaštitu.

Savjetovanje s regijama

Važno je naglasiti kako je jedan od najproblematičnijih dijelova izvornog Komisijinog zakonodavnog prijedloga o rescEU - a koji govori o Komisijinim ovlastima nad zapovjedništvom i kontrolom sustava rescEU - izmijenjen prijedlogom zastupnice Zovko. On glasi da Komisija zadržava ovlast za raspoređivanje kapaciteta sustava rescEU - što je bila prihvatljiva formulaciju za zastupnike. U kontekstu raspoređivanja i definiranja vrste kapaciteta rescEU, Zovko je uspješno unijela odredbe o uključivanju zemaljskih kapaciteta za gašenje požara te uključila obvezu savjetovanja s regijama koje su izložene krizama.

Zaključno, u kontekstu razvojne politike, Zovko je naglasila važnost povećanja kapaciteta za osposobljavanje i razmjenu znanja i iskustava između EU i međunarodnih organizacija i trećih zemalja - kako bi se doprinijelo ispunjenju međunarodnih obveza u pogledu smanjenja rizika od katastrofa, pogotovo onih iz Okvira iz Sendaija.

Na sjednici Odbora DEVE mišljenje zastupnice Zovko usvojeno je s 21 glasom za.