Voditeljica naše delegacije u Europskom parlamentu Dubravka Šuica podržala je na plenarnoj sjednici EP-a ovog tjedna izvješća vezana uz obiteljska poduzeća, promicanje poduzetništva mladih te iskorištavanje potencijala plavog gospodarstva. Naglasila je pritom iznimnu važnost obiteljskih gospodarstava - koja itekako utječu na smanjenje nezaposlenosti.

- Obiteljska poduzeća u Europi predstavljaju, naime, inovativan izvor zapošljavanja u privatnom sektoru i potrebno je poticati njihov razvoj. U ovim izazovnim vremenima za europsko gospodarstvo, more i obala važan su pokretač gospodarstva te je potrebno poraditi na inovacijama u plavom gospodarstvu koje predstavlja ogroman potencijal za nova radna mjesta, te općenito gospodarski rast.

Pravni okvir za razvoj poduzetništva

Šuica je istaknula da je potrebno smanjiti golemu brojku nezaposlenih - među kojima je najviše mladih. Poduzetništvo mladih treba biti važan dio političke strategije - kako bi se pomoglo mladima.

- Mnoge države članice EU nemaju uređeno zakonodavstvo i financijske instrumente kojima bi potaknule otvaranje novih obiteljskih poduzeća ili poduzetništva mladih. Potrebno je urediti zakonodavstvo i stvoriti povoljnu administrativnu klimu. Koja bi takvim poduzećima omogućila uspješnije poslovanje, a - u konačnici - i uspješnija nacionalna gospodarstva. Razvoj plavog gospodarstva snažno bi potaknuo gospodarski razvoj i otvaranje radnih mjesta, posebno u obalnim regijama s obzirom da su mediteranske zemlje najviše pogođene krizom. Odnosno - prednjače po broju nezaposlenih osoba. Navedene mjere treba primijeniti i u Hrvatskoj te ih implementirati u naše programe za pokretanje Hrvatske kako bi se stvorile prilike za mlade obitelji.