U povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama na plenarnom zasjedanju u Europskom parlamentu raspravljalo se upravo o ovom ozbiljnom i akutnom društvenom problemu. Voditeljica naše delegacije u Europskom parlamentu Dubravka Šuica (kao članica Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova) istaknula da je nasilje nad ženama prisutno je u svim društvima, svim državama, u kući, na poslu, na ulici te da je ono izravno kršenje ljudskih prava. 

Crne statistike 

Šuica - ujedno i potpredsjednica Žena Europske pučke stranke (EPP Women) - upozorila je na niz crnih statistika o nasilju i zlostavljanju žena.

- Crne statistike govore da je jedna od tri žene u EU doživjela neku vrstu fizičkog i/ili seksualnog zlostavljanja, 75 posto žena žrtve su seksualnog zlostavljanja na radnom mjestu, a jedna od deset žena žrtve su seksualnog zlostavljanja putem novih tehnologija. I dalje je nizak broj prijava nasilja nad ženama. Razlozi neprijavljivanja su brojni, primjerice strah od počinitelja, dugi sudski procesi, nepovjerenje u nadležne institucije te brojni drugi.

Učinkovitije procesuiranje zlostavljača

Naša je eurozastupnica podsjetila na izvješće Svjetskog gospodarskog foruma o ravnopravnosti spolova za 2015. koje je obuhvatilo 109 zemalja - u kojem se Hrvatska nalazi na 59. mjestu. 

- Za usporedbu, Slovenija je zauzela 9., a Srbija 45. mjesto. Hrvatska jest uskladila svoje zakonodavstvo s europskim, međutim, u provedbi donesenih zakona i strategija za suzbijanje nasilja postoji mnogo problema. Nasilje moramo tretirati kao društveno neprihvatljivo ponašanje, ubrzati sudske procese protiv nasilnika i obrazovati mlade tako da im takvo ponašanje postane nezamislivo!

Konkretne mjere

Hrvatska je jedina država u regiji koja još uvijek nije ratificirala - iako je potpisala - Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, popularno nazvanom Istambulska konvencija. Stoga je eurozastupnica Šuica istaknula da moramo aktualizirati ovu temu i osvijestiti javnost. 

- Preporuku o ratifikaciji konvencije dao je i Odbor Ujedinjenih naroda za uklanjanje diskriminacije žena u Preporukama Vladi Republike Hrvatske - koje su objavljene u srpnju ove godine. Ovom konvencijom Hrvatska bi se obvezala provesti konkretne mjere protiv nasilja nad ženama. Budući da je 19 zemalja članica Vijeća Europe ratificiralo Istambulsku konvenciju - uključujući i Albaniju, BiH, Sloveniju i Srbiju - pozivam novi saziv Hrvatskog sabora da ne ignorira ovu temu, već da ratificira Istambulsku konvenciju!