Na plenarnom zasjedanju u Strasbourgu eurozastupnici su raspravljali o ishodu Konferencije o klimatskim promjenama održanoj u Parizu. EU je aktivno sudjelovala u izradi smjernica za ovaj novi globalni sporazum, dok je voditeljica naše delegacije u Europskom parlamentu Dubravka Šuica bila - u Odboru za vanjsku politiku te Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane EP-a - zadužena za kreiranje „Mišljenja i smjernica o putu prema novom međunarodnom sporazumu o klimi“. 

Ukupno 195 država prihvatilo je, naime, pravno obvezujući sporazum, a povijesni je uspjeh što je svaka zemlja potpisnica obećala poduzeti napore i implementirati sporazum u nacionalno zakonodavstvo do 2020. godine.  

Povijesni globalni sporazum

Naša eurozastupnica je naglasila da je povijesni sporazum o klimi u Parizu vrlo važan korak u ublažavanju negativnih posljedica klimatskih promjena. 

- Ključna je mobilizacija cijelog svijeta za postizanje zajedničkih ciljeva smanjenja emisija u razvijenim zemljama - kao i u zemljama u razvoju - na razinu koja će održavati globalno zatopljenje ispod dva Celzijeva stupnja. Sporazum će doprijeti rješavanju ključnih pitanja - poput ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe, financiranja, razvoja i prijenosa tehnologije, izgradnje kapaciteta kao i transparentnosti djelovanja. Nakon teškog posla, ovaj sporazum šalje jasan signal da je svijet učinio nepovratan korak prema industriji s niskom potrošnjom ugljika. A investitori sada pak imaju jamstvo da se rješenja s nultom upotrebom ugljika isplate!

Ambiciozno i uravnoteženo

Šuica je naglasila da je sporazum ambiciozan, ali uravnotežen te osigurava provedbu strogih klimatskih politika na globalnoj razini - s obzirom da su neke tvrtke premještale proizvodnju u druge dijelove svijeta s manjim ograničenjima za emisiju stakleničkih plinova. 

- Očekujem da ovaj usuglašeni sporazum bude ratificiran u svim državama potpisnicama - s obzirom na brzorastuća gospodarstva Kine i Indije - dočim u tom procesu EU treba ostati globalni predvodnik!