Na međunarodnoj konferenciji koju je u Zagrebu organizirala HDZ-ova eurozastupnica Ivana Maletić detektirano je sve što bi se trebalo poduzeti kako bi Hrvatska kvalitetnije iskoristila sredstva koja nam nude europski fondovi. Na žalost, ondje nije bio potpredsjednik Vlade Branko Grčić. Jer imao je što naučiti.

Još jedna uspješna akcija HDZ-ove eurozastupnice Ivane Maletić! Međunarodna konferencija o korištenju EU fondova, koju je jučer organizirala u Zagrebu, privukla je oko 300 sudionika.  Dvorana Hrvatske gospodarske komore bila je dupkom puna. Premda primarno namijenjena predstavnicima lokalne i područne (regionalne) samouprave, na konferenciju su došli i predstavnici brojnih hrvatskih tvrtki, neprofitnih udruga, političkih organizacija, agencija, znanstvenih institucija… Riječju, svi zainteresirani da dopune svoja znanja o pripremi projekata i povlačenju europskih sredstava.

Došli su svi, osim, na žalost, onih kojima bi pouka najviše koristila - potpredsjedniku Vlade Branku Grčiću i njegovoj sporoj, neučinkovitoj i inkompetentnoj ekipi iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU. A imali su što naučiti. 

Nametanje umjesto partnerskog odnosa

Prije svega, na konferenciji je nastupila Sabine Germe iz Uprave za regionalnu politiku Europske komisije, dužnosnica koja je i tijekom pristupnog razdoblja pratila pripreme RH. U izlaganju se osvrnula na problem koji i jest jedna od rak-rana hrvatskog sustava - na nedostatak otvorenosti i partnerskih konzultacija. Jer su partnerstvo i suradnja između države i zainteresiranih lokalnih jedinica, udruga ili poduzetnika, svejedno, jedno od glavnih načela tzv. kohezijske politike EU. Štoviše, takvo partnerstvo od 2016. postaje i conditio sine qua non korištenja EU fondova, na utuk dosadašnjem oktroiranju, nametanju rješenja odozgor.

Zastupnica Maletić predstavila je pak financijsku omotnicu za RH i nužne radnje koje je potrebno poduzeti da bi se omotnica mogla iskoristiti. Drugim riječima: da bi se sredstva mogla povući. Pritom je, na temelju komparativnih podataka, zorno upozorila na drug rak-ranu hrvatskog (čitaj Grčićeva) sustava - na nedostatno investiranje u pripremu EU projekata: 

- Kako bi se iskoristilo 8,1 milijardi eura iz omotnice, potrebno je pripremiti i u provedbi imati 16,2 milijardi. A priprema iznosi otprilike 3 do 5 posto vrijednosti projekta. Vlada bi, dakle, trebala uložiti više od 800 milijuna eura samo u pripremu projekata, a ona se hvali sa 120 milijuna kuna!? Zastrašujuće. I još tvrdi da ni taj iznos ne uspijeva potrošiti!?!

Diletantizam umjesto znanja i radinosti

Diletantizam - riječ je koja se nameće sama od sebe. Aktualna vlada, umjesto što manipulira brojkama i javnosti, jednostavno mora pronaći mehanizme predfinanciranja i sufinanciranja projekata, a u fazi njihove pripreme mora financijski i administrativno pomoći lokalnim jedinicama, osobito onima niskoga fiskalnog kapaciteta. 

I o trećoj rak-rani se raspravljalo na konferenciji: strateški i operativni dokumenti RH za korištenje EU fondova iz perspektive 2014.-2020. tek su u izradi. Što potencijalnim korisnicima, koji pripremaju projektne prijedloge, znatno otežava posao jer zbog nepostojanja nacionalnih okvira nemaju pravnu i proceduralnu sigurnost. Nepodnošljiva lakoća kašnjenja i improvizacije.

http://www.hdz.hr/vijest/eu/blokada-europskog-novca-valjda-ce-se-premijer-urazumiti

Za razliku od RH - kako je na zagrebačkoj konferenciji predočio Armands Eberhards, čelnik Upravljačkog tijela za EU fondove Republike Latvije - ta je država strateške dokumente za novu perspektivu već i izradila i predala Europskoj komisiji! Potpuno spremno, opet za razliku od RH, dočekuje financijsku omotnicu 2014.-2020. - koju rekli bismo inercijom planira maksimalno iskoristiti za razvojne projekte. S korištenjem sredstava kreću odmah - 1. siječnja 2014.

Na konferenciji su još nastupili Peter Wostner, tajnik u Ministarstvu ekonomskog razvoja i tehnologije Republike Slovenije, Marija Tufekčić, bivša ravnateljica Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, danas savjetnica u Uredu zastupnice Ivane Maletić, te prof. dr. Mojmir Mrak s  Ekonomskog fakulteta u Ljubljani. 

Akcijski plan spasa

Iz svih izlaganja, rekapitulirajmo, nedvosmisleno proizlazi što bi Vlada RH trebala poduzeti:

•  Definirati nacionalne strateške prioritete 

• Strateške dokumente za EU fondove temeljiti na nacionalnim strateškim prioritetima (Partnerski sporazum 2014-2020, Nacionalni strateški referentni okvir, Operativni programi)

•   Sve strateške dokumente pripremati u suradnji sa svim zainteresiranim stranama i otvoreno

•  Dati jasne smjernice lokalnim i područnim (regionalnim) jedinicama kakvi i koji se projekti od njih očekuju

•  Uložiti u pripremu projekata (800 milijuna eura potrebno uložiti u pripremu 16 milijardi eura projekata) i podržati lokalnu i regionalnu (područnu) samoupravu jer im je fiskalni kapacitet mal

 • Graditi administrativne kapacitete i znanje o upravljanju EU fondovima unutar svih sudionika kako bi se implementacija temeljila na načelima dobrog financijskog upravljanja 

Zbilja, Grčić i njegova ekipa imali su što naučiti. Umjesto toga, oni i dalje, kontinuirano, zavaravaju javnost i kite se tuđim perjem, pripisujući si u zasluge EU projekte koje je odavno pripremio HDZ. 

http://www.hdz.hr/vijest/eu/vlada-kasni-s-eu-projektima

http://www.hdz.hr/vijest/nacionalne/grcic-kontinuirano-zavarava-javnost-...

- Nesnalaženje Vlade i sadašnji nerad manifestirat će se za tri godine kada nam se budu oduzimala sredstva. Naš cilj je uspješno korištenje EU fondova i zato nećemo prestati inzistirati na tome da Vlada gradi administrativne kapacitete u sustavu i hitno započne s intenzivnim ulaganjima u pripremu projekata - zaključila je Maletić. Koja ne kani stati na zagrebačkoj konferenciji.

Nove akcije Ivane Maletić

Već 2. listopada HDZ-ova eurozastupnica imat će u Bruxellesu prezentaciju o neprocjenjivome prirodnom bogatstvu Hrvatske - njenim čistim i pitkim izvorskim vodama. Dva dana kasnije, u Zagrebu pak organizira savjetovanje o mogućnostima korištenja EU fondova za projekte vodnog gospodarstva. 

Također u listopadu, započet će turneju po županijama. U svakoj od njih održat će konferenciju na istu temu kao na ovoj zagrebačkoj, samo specijaliziranu. Prva je na redu Šibensko-kninska županija. Maletić, u stvari, radi ono što bi trebala Vlada: obilazi teren, savjetuje, traži i nudi konkretna rješenja… sve u cilju jačanja kapaciteta za povlačenje sredstava iz EU fondova. 

http://www.hdz.hr/vijest/eu/edukativna-turneja-ivane-maletic-kako-povuci...

Naposljetku, s nestrpljenjem iščekujemo i najavljenu saborsku interpelaciju HDZ-a na rad Vlade jer kasni s pripremom projekata koji bi se trebali financirati iz europskih fondova. U svakom slučaju, o akcijama zastupnice Maletić još puno puta ćemo izvještavati.