Na sjednici Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta jučer su usvojena Izvješća o napretku za Crnu Goru, Makedoniju, Srbiju i Kosovo. U usvojenim izvješćima nalazi se kombinacija poruka potpore i kritika, ali i poruka ohrabrenja u njihovom daljnjem ispunjavanju obveza i aspiracija u procesu pristupanja  Europskoj uniji.

Pozdravljen napredak u zakonodavstvu

Pozdravljeni su napori i napredak koje su ove države ostvarile u usklađivanju nacionalnih zakonodavstava sa zakonodavstvom Europske unije te se pozdravljaju i potiču aspiracije država na putu ka Europskoj uniji. Nadalje, u izvješćima se spominje važnost većeg interesa država u provedbi ključnih reformi na području pravosuđa, borbe protiv organiziranog kriminala, jačanju neovisnih i objektivnih medija, usklađivanja s vanjskom politikom Europske unije i jačeg uključivanja civilnog  društva i parlamentarne opozicije u proces pridruživanja Europskoj uniji.

Izražena je pak zabrinutost zbog utjecaja trećih neeuropskih država na unutarnje političke procese i vanjskopolitičke prioritete država na Zapadnom Balkanu. Sukladno navedenom, istaknuta je važnost jačeg utjecaja i potpore Europske unije.

Temeljne europske vrijednosti

Naša eurozastupnica Željana Zovko aktivno je sudjelovala u izradi izvješća za Crnu Goru, Makedoniju i Srbiju - i to ulaganjem amandmana na nacrte izvješća, te je izrazila zadovoljstvo na usvojena izvješća.

- Ova izvješća te rezolucije su moralni instrument ohrabrenja tihoj većini, u ovim državama aspirantima za članstvo u EU, da Europa očekuje njihov ulazak u zajedničku obitelj putem vraćanja temeljnim europskim vrijednostima.

Slijedi usvajanje rezolucija

Usvajanje Rezolucija o ovim izvješćima bit će na dnevnom redu sredinom ožujka na plenarnom zasjedanju u Strasbourgu.