Voditeljica HDZ-ove delegacije u Europskom parlamentu Dubravka Šuica, video-porukom iz Bruxellesa sudjelovala je na okruglom stolu održanom na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru na temu „Televizijski kanal na hrvatskom jeziku kao dio javnog RTV sustava u Bosni i Hercegovini - fikcija ili stvarnost?“. S obzirom na činjenicu da u EU svi narodi imaju pravo razvijati svoju kulturu i jezik, nedopustivo je odgađanje rješavanja problema televizijskog programa na hrvatskom jeziku u BiH - jedna je od poruka koju je zastupnica Šuica poslala sudionicima okruglog stola.

Prenosimo glavne naglaske iz izlaganja eurozastupnice Šuice, a cijeli video možete pogledati u nastavku:

Mali, ali značajan korak 

Hrvati u BiH trajna su briga HDZ-ovih zastupnika u EP-u, stoga ćemo nastaviti podržavati europski put BiH. U proteklom europarlamentarnom mandatu uspjeli smo skrenuti pozornost EU na neravnopravan položaj Hrvata u BiH. Očekujem da će novi povjerenik Komisije za europsko susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn nastaviti predano raditi na tome, a za to vrijeme Hrvati u BiH mogu biti sigurni da ćemo biti njihov glas u Europi. Televizijski bi kanal na hrvatskom jeziku bio samo mali korak prema ostvarenju ravnopravnosti. Stabilnost BiH, ispunjavanjem uspostavljenih kriterija, bit će glavni uvjet na putu prema EU. Jedan od tih kriterija uključuje kulturnu i jezičnu zastupljenost te pravo informiranja na hrvatskom jeziku. 

http://hdz.hr/vijest/eu/suica-eu-potpora-hrvatskom-tv-kanalu-u-bih 

Poštivati EU standarde

Podupirem odluku Vijeća ministara BiH iz siječnja 2013. godine o uspostavi TV kanala na hrvatskom jeziku unutar bosansko-hercegovačke radio televizije, koji bi omogućio Hrvatima da koriste svoje demokratsko pravo i prakticiraju hrvatski jezik, tradiciju i običaje. U EU čak i manjine imaju pravo na kanal na vlastitom jeziku, stoga ćemo uložiti dodatne napore da se realizira osnovno ljudsko pravo! 

GLAS BH. HRVATA U EP-u

U predstavljanju programa novog petogodišnjeg mandata, kao članica delegacije za Bosnu i Hercegovinu u EP-u, zastupnica Šuica istaknula da će i dalje predano nastaviti raditi na ostvarivanju prava na ravnopravnost Hrvata u BiH.

 http://hdz.hr/vijest/eu/video-eurozastupnici-hdz-predstavili-svoje-progr...