Na poziv predsjednika saborskog Odbora za poljoprivredu Franje Lucića u dvodnevnom posjetu RH boravio je predsjednik Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta Czeslaw Adam Siekierski. Tijekom posjeta održana su dva okrugla stola na kojima je predstavljena Rezolucija Europskog parlamenta o budućnosti malih poljoprivrednih gospodarstava i provedena rasprava o reformiranoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici.

EU podrška 

Prvi okrugli stol održan je 30. listopada 2014. u suradnji s Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku u prostorima Poljoprivrednog fakulteta i okupio je tristotinjak sudionika (zastupnike u Hrvatskome saboru, predstavnike malih obiteljskih gospodarstava, županijskih vlasti, savjetodavne službe, profesore i studente Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku). Mala poljoprivredna gospodarstva najrašireniji su model socijalne poljoprivrede u EU, a njihova društvena, krajobrazna, prirodna i kulturna uloga temelj je očuvanja vitalnosti područja, zaustavljanja deagrarizacije i depopulacije sela. Siekierski je istaknuo kako je u cijeloj EU 70 posto malih obiteljskih gospodarstava, te da se s problemima definiranim Rezolucijom, koju je EP usvojio u veljači ove godine, susreću sve države članice. Naglasio je nužnost stvaranja uvjeta za njihovo održivo funkcioniranje i pretpostavki za grupiranje zbog lakšeg nastupa na tržištu. Istaknuvši nužnost EU podrške upozorio je na potrebu nacionalne (regionalne) potpore. 

Razvoj malih i srednjih poduzeća

Lucić je naglasio potrebu uspostavljanja platforme osiguranja opstojnosti ruralnih područja kroz razvoj malih i srednjih poduzeća u ruralnim područjima, olakšanja pristupa sredstvima europske unije malim poljoprivrednim proizvođačima, osiguravanjem lanaca distribucije proizvoda, stvaranjem zakonodavnog okvira koji bi  poticao udruživanje malih poljoprivrednih proizvođača - jednom riječju - kroz stvaranje infrastrukture koja bi život u ruralnim područjima podigla na razinu života u urbanim područjima. U nastavku okruglog stola prezentacije su održali profesori Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku prof. dr. sc. Snježana Tolić i prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić (ujedno i predsjednik HDZ-ova Odbora za poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo). U svom izlaganju o Hrvatskoj poljoprivredi u okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU, Zmaić je naglasio da članstvo u EU nije izvor problema hrvatske poljoprivrede, te da je za rješavanje najvažnijih problema hrvatske poljoprivrede nadležan Zagreb, a ne Bruxelles.

Zajednička suradnja

Drugi okrugli stol - održan 31. listopada 2014. u Hrvatskome saboru - okupio je zastupnike Hrvatskoga sabora, zastupnike RH u Europskom parlamentu, predstavnike županijskih vlasti, akademske zajednice, Udruga poljoprivrednih proizvođača, voditelje podružnica Savjetodavne službe, Hrvatske poljoprivredne agencije i LAG-ove. Lucić je podsjetio kako je 91 posto ukupnog područja RH ruralno područje unutar kojega je smješteno 88,7 posto naselja u kojima živi polovica stanovnika RH te pozvao na zajedničku suradnju, uspostavljanje jasnog zakonodavnog okvira u području udruživanja, te jasno definiranje prioriteta strategije razvoja ruralnih područja kao garancije opstanka ruralnih područja. 

I NAŠI EUROZASTUPNICI O POLJOPRIVREDI

HDZ-ovi eurozastupnici Ivana Maletić i Andrej Plenković bili su samo neki od sudionika drugog okruglog stola pod nazivom „Budućnost malih poljoprivrednih gospodarstava“. Plenković se obratio nazočnima istaknuvši da Hrvatska kao nova članica EU treba analizirati iskustva Poljske o načinu na koji je osigurana komplementarnost mjera u okviru zajedničke poljoprivredne politike, koja obuhvaća oko 38 posto europskog proračuna, te kohezijske i regionalne politike. A koja čini više od trećine Višegodišnjeg financijskog okvira. 

Maletić se pak u izlaganju osvrnula na problem održivosti malih poljoprivrednih gospodarstava u RH te ukazala na primjere drugih država članica koje su usmjerile sredstva u njihov razvoj te ih učinile uspješnima. Ali i konkurentnima na nacionalnom i međunarodnom tržištu. Iako je EU spremna dati sredstva, RH je izdvojila premalo za projekte naših poduzetnika i poduzetničku infrastrukturu.