Državna revizija je za prodaju Croatia osiguranja nedvosmisleno utvrdila da je odluku o prodaji trebao donijeti Sabor - na prijedlog Vlade. A ne - ova vlada! Ni Vlada ni Državni ured za upravljanje državnom imovinom ne poštuju zakon! - istaknuo je, među inim, naš saborski zastupnik Goran Marić u izlaganju uime Kluba zastupnika HDZ-a. Naš je Klub danas, naime, zbog alarmantnog nalaza Državne revizije o nezakonitom privatiziranju Croatia osiguranja - koje je provela Milanovićeva vlada - zatražio stanku. Nakon stanke, izlagao je argumentirano i precizno naš zastupnik Marić - samovolja i neodgovornost su istoznačnica za ovu vladu, stoga će naš klub zatražiti osnivanje saborskog povjerenstva koje će ispitati sve činjenice vezane za prodaju ove državne tvrtke. 

Marićevo izlaganje možete pogledati u cijelosti, a u nastavku donosimo ključne poruke:

Neshvatljivo zaobilaženje Sabora

Nikad dosad za neku privatizaciju Državna revizija nije izrijekom navela da je bila - protuzakonita! Sve do prije pet dana - kada je za prodaju Croatia osiguranja nedvosmisleno utvrdila da je odluku o prodaji trebao donijeti Sabor - na prijedlog Vlade. A ne - ova vlada! Neshvatljivo je, dakle, da vlada samovoljno preuzima ovlasti Sabora i odlučuje o nečemu tako važnom - o čemu ne smije odlučivati! Ali - samovoljni postupak lako se poveže s ovom vladom. 

http://www.hdz.hr/vijest/iz-sabora/video-maric-privatizacija-croatia-osi...

Nepodnošljiva lakoća kršenja zakona

Nalaz Državne revizije nije vijest, nije informacija - to je alarm! Zamislimo da predsjednik uprave neke državne tvrtke prodaje njenu imovinu - za koju joj je statutu društva potrebna suglasnost nadzornog odbora. Ugovor o toj prodaji bio bi nevaljan, a predsjednik uprave odgovarao bi zbog zlouporabe položaja i ovlasti. Iako je riječ o statutu, a ne o zakonu! Iako se ne zaobilazi Sabor - već samo nadzorni odbor. Vlada ne može i ne smije odlučivati u slučaju prodaje osiguravajućeg društva jer o toj prodaji ne odlučuje ona - već isključivo Sabor. Tako određuje zakon!

DORH mora reagirati

Ali - kako to može shvatiti vlada koja upravlja po osjećaju i koja djeluje snagom dosjetke?! Valja podsjetiti da su država, zakon, državna imovina, demokracija i red mnogo više od dosjetke i snalažljivosti. Ovdje se radi o činjenici - Vlada i DUUDI ne poštuju zakon! Jedino objašnjenje koje smo iz vlade dobili je da se Državna revizija poziva na zakon iz 1992. To uistinu zvuči kao pučkoškolska isprika za nenaučenu lekciju. Može li ugovor biti valjan ako je protuzakonit?! Neka DORH konačno odgovori na ova pitanja! 

Utvrditi sve činjenice

Ovo je prigoda da vratimo povjerenje u državu. Ovdje je riječ o nedoraslosti i neodgovornosti vlade, ali i propustu Sabora koji je prepustio ovlasti za odluku nemjerodavnoj instituciji. Klub zastupnika HDZ-a više je puta upozoravao na štetnu prodaju Croatia osiguranja. Budući da je Državna revizija utvrdila nepravilnosti, to obvezuje na ozbiljan postupak Sabora. U njemu se očituje ozbiljnost i zrelost demokracije, ali iznad svega naša državotvornost. Stoga će Klub zastupnika HDZ-a odmah pristupiti pripremi prijedloga za osnivanje povjerenstva za utvrđivanje svih činjenica i okolnosti vezanih za prodaju Croatia osiguranja.