Naš saborski zastupnik Davorin Mlakar za Hrvatsku izvještajnu novinsku agenciju (HINA) osvrnuo se na današnju odluku Milanovićeve vlade da u hitnu saborsku proceduru uputi izmjene Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina i Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi. Milanović je „protumačio“ pak da će za izmjene Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina „biti potrebna dvotrećinska saborska većina“. 

 - Zoran Milanović - kao i obično - nije upućen u zakone! Za izmjenu Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina dovoljna je natpolovična većina svih zastupnika u Saboru - u skladu s Ustavom RH. Na taj se način donose svi zakoni kojima se razrađuju prava zajamčena Ustavom, a dvotrećinskom većinom se donose samo ustavni zakoni o pravima nacionalnih manjina te o Ustavnom sudu. Riječ o nerazumijevanju ili o Milanovićevoj želji da pokaže kako sam ne može riješiti problem i odgovornost za to prebaci na oporbu.

Milanoviću ne paše - pa zaboravlja

Naš saborski zastupnik je komentirao i zakonske izmjene kojima će se omogućiti raspuštanje lokalnih predstavničkih tijela.

- Gradsko vijeće Vukovara dobilo je rok do kolovoza ove godine da Statutom propiše gdje će se na području grada postaviti dvojezični natpisi, pri čemu se mora voditi računa članku 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Koji kaže da se manjinska prava imaju primjenjivati vodeći računa i o interesima većinskog naroda, suživota i međusobnog razumijevanja. Milanoviću taj članak ne paše, pa ga zato često zaboravlja. No, na tu odredbu u svojoj je odluci upozorio i Ustavni sud. Saborska će rasprava pokazati kako predložene izmjene otvaraju niz problema, s obzirom da predviđaju mogućnost raspuštanja već formiranih gradskih vijeća na temelju zakonskih odredbi koje u trenutku održavanja lokalnih izbora nisu bile na snazi.

Poigravanje voljom građana

Mlakar je istaknuo da je besmislen prijedlog po kojem bi vladin povjerenik mijenjao gradski statut ako nije usklađen s pravima nacionalnih manjina, a to ne bi morao raditi u drugim slučajevima za koje je predviđeno raspuštanje predstavničkih tijela.

- Vladajućoj koaliciji smetaju rezultati izbora u Vukovaru, izgubili su većinu i sada zakonskim putem nastoje poništiti rezultate legalno provedenih izbora. Vlada ovakvo rješenje gura samo kako bi mogla raspustiti vukovarsko Gradsko vijeće!

Milanovićeve zakonske izmjene naš je saborski zastupnik komentirao i za nacionalne informativne emisije HTV-a i Nove TV: