Općine i gradovi pripremili su tisuće projekata za EU fondove, no država ne raspisuje natječaje! - opći je zaključak jučerašnje konferencije u Osijeku, punog naziva „EU fondovi - prilike za rast i razvoj“. Ovu iznimno tematski zanimljivu konferenciju zajednički su organizirali Mreža za razvoj Hrvatske, Hrvatska zajednica županija, Udruga gradova i Udruga Općina. 

Od klastera do EU fondova

Brojni stranački i nestranački stručnjaci raspravljali su stanju u hrvatskoj poljoprivredi s naglaskom na ruralna područja. Ali i mogućnostima koje malim i srednjim poduzetnicima otvara udruživanje u klastere. Te što je LEADER pristup (osnaživanja lokalnih područja kroz lokalni strateški razvoj i alokaciju resursa) i koje su glavne aktivnosti LAG-ova (lokalnih akcijskih grupa). Detaljno je analizirana loša situacija u poljoprivrede te problemi zbog neučinkovite administracije na različitim razinama. Ipak, osnovna nota konferencije bila je analiza mogućnosti korištenja sredstava za razvojne projekte jedinica lokalne samouprave, poduzetništva i poljoprivrede kroz EU fondove.

Nikakve pomoći od Banskih dvora

U uvodnom dijelu konferencije izlagali su predsjednik Mreže za održivi razvoj Hrvatske (i tajnik HDZ-ova Odbora za poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo) Tugomir Majdak, predsjednik Hrvatske zajednice županija (i virovitičko-podravski župan) Tomislav Tolušić, gradonačelnica Pleternice Antonija Jozić (uime Udruge gradova) i načelnik Općine Jakšić Ivica Kovačević (uime Udruge Općina).  

Gradonačelnica Jozić naglasila je da je aktualna vlada nije iskoristila prednosti ulaska Hrvatske u EU jer se natječaju uopće ne raspisuju.

- Nakon dvije godine od ulaska u EU nezadovoljni smo - jer država ne raspisuje natječaje! To je dokaz da se nije dobro pripremila za EU!

Slavoniji prijeti nestanak

Župan Tolušić na primjeru županija zorno je pokazao u kojoj mjeri Banski dvori zanemaruju EU fondove.

- Hrvatska zajednica županija do sada je pripremila ukupno 1.300 projekata vrijednih od 10.000 do 100.000 eura. Učinili smo sve što smo mogli, no država loše funkcionira jer ne raspisuje natječaje. Ove je godine, primjerice, raspisan samo jedan natječaj iz Programa ruralnog razvoja!

Načelnik Kovačević dometnuo je da već pripremljeni projekti čekaju „na ledu“ dok Vlada ne raspisuje natječaje. 

 - Od ministarstava nije moguće dobiti sredstva za razvoj - jer objave natječaj pa ga za tjedan dana skinu. Ako se ovako nastavi, Slavonija će nestati za 10 godina. Moramo mlade vratiti i zadržati u Slavoniji!

PANEL-RASPRAVA

U drugom dijelu konferencije održana je panel-rasprava „Kako smanjiti nezaposlenost na ruralnim područjima?“ Izlagali su predsjednik HDZ-ova Odbora za financije doc. dr. sc. Tomislav Ćorić (Ekonomski fakultet u Zagrebu), predsjednik HDZ-ova Odbora za poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić (Poljoprivredni fakultet u Osijeku), tajnik tog istog odbora Tugomir Majdak, predsjednik osječko-baranjskog HDZ-a (i načelnik Općine Antunovac) Ivan Anušić i pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj u Vukovarsko-srijemskoj županiji Andrija Matić. 

Zaključak panel-rasprave: Ministarstvo poljoprivrede nije dobro koncipiralo Program ruralnog razvoja RH 2014-2020. Obrazovanje je pak istaknuto kao jedan od ključnih elemenata koji mora biti dostupan poljoprivrednicima, gospodarstvenicima i drugim dionicima zainteresiranim za ruralni razvoj. Obrazovni sustav u Hrvatskoj ne odgovara potrebama tržišta rada - nije usmjeren prema budućnosti i praćenju trendova.

Donosimo ključne poruke:

ANUŠIĆ: Formula uspjeha - znanje, kreativnost i timski rad!

Jedan od preduvjeta za uspješno povlačenje sredstava iz EU fondova - sposobni ljudi koji znaju raditi. To je bio prvi potez koji sam napravio kad sam postao načelnik - promijenio sam tim i doveo mlade, ambiciozne ljude koji su željeli učiti i raditi. A nakon određenog vremena - projekti su počeli stizati.

http://www.hdz.hr/vijest/lokalne/pecuh-ivan-anusic-i-tomislav-tolusic-iz...

ĆORIĆ: Prema razvoju - sinergija znanosti, javne uprave i gospodarstva!

Hrvatski obrazovni sustav mora se reformirati u smjeru osnaživanja trokuta znanja - kako bi došlo do suradnje znanstvenih ustanova, javne uprave i gospodarstva. Mora doći do razvoja dualnog obrazovanja - tako da mladi ljudi nakon završenog obrazovanja imaju i teorijsko i praktično znanje! Bez kontinuiranog praćenja trendova na tržištu ne može se osigurati konkurentnost i održivost. Značajan preduvjet gospodarskog razvoja su sve vrste udruživanja koja rezultiraju sinergijskim učinkom - poput LAG-ova ili pak klastera.

MAJDAK: Mreža za održivi razvoj Hrvatske - izravna pomoć poljoprivrednicima!

Mreža za održivi razvoj Hrvatske upravo je pokrenuta s ciljem izravnog pomaganja poljoprivrednicima, OPG-ovima - te svim drugim zainteresiranim gospodarstvenicima - u usmjeravanju projektnih ideja prema konkretnim prijedlozima i mjerama programa ruralnog razvoja. Cilj - dodjela bespovratnih sredstava. 

ZMAIĆ: Poljoprivreda - motor razvoja!

OPG-ovi moraju biti središte poljoprivredne proizvodnje jer poljoprivreda u kratkom vremenu može povećati BDP u Hrvatskoj za 2 do 4 posto. To nije nedostižno i ako se na ovaj način uredi ruralni razvoj - neće biti razloga iseljavanje iz Slavonije. Kakvom, nažalost, danas svjedočimo.