(VIDEO)Ministar hrvatskih branitelja i član Središnjeg odbora HDZ-a general Tomo Medved danas je predstavio, punim nazivom, Nacrt prijedloga Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji - koji je upućen u javnu raspravu. U izradi zakonskog prijedloga koji se upravo na njih odnosi prvi put su sudjelovali i hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata.

Ovim su prijedlogom sva braniteljska i stradalnička prava objedinjena u jedinstveni zakon - što je bila jedna od najvažnijih točki iz Izbornog programa HDZ-a na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima. Novi zakon, među ostalim, predviđa otvorene rokove za priznavanje statusa branitelja i HRVI, uvođenje naknade za nezaposlene branitelje, vraćanje prava na besplatne udžbenike, sistematske preglede za branitelje, donošenje Nacionalne strategije za zaštitu i očuvanje zdravlja branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata... Osim toga, omogućit će i ubrzanje postupka stambenog zbrinjavanja, usklađivanje načina ostvarivanja prava na mirovinu te zaštitu stečenih prava pripadnika HVO-a.

Naknada za nezaposlene i viša najniža mirovina

Ministar Medved naglasio je da je Zakon posebno usmjeren na one kategorije branitelja koje do sada nisu bile prepoznate.

- Sve dosadašnje mjere su bile usmjerene prema stradalnicima iz rata i njihovim obiteljima, ovdje su obuhvaćeni i nezaposleni branitelji koji nisu bili ranjeni, ali koji danas spadaju u red najranjivijih kategorija, njih je oko 82 tisuće. Sredstva za naknade već su osigurana u državnom proračunu.

Uvest će se i viši iznos najniže mirovine. Pravo na najnižu mirovinu stječe se sa 60 godina, a iznos više neće biti fiksni kao dosad, nego će se povećati ovisno o broju dana u borbenom sektoru u Domovinskom ratu. Za nove korisnike iznos najniže mirovine određivat će se u iznosu od prosječne neto plaće utvrđene za 2016. godinu. Procjena financijskog učinka navedenog prava je 86 milijuna kuna.

Niža dobna granica & obiteljska mirovina

Medved je istaknuo da je vizija Ministarstva osigurati da uloga branitelja u Domovinskom ratu bude adekvatno vrednovana i nikada zaboravljena.

Novim zakonom snizit će se dobna granica za odlazak u starosnu mirovinu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a u odnosu na dob propisanu općim propisom. To znači da će se opća dobna granica za starosnu mirovinu snižavati sukladno vremenu provedenom u Domovinskom ratu. Pravo na obiteljsku mirovinu novim Zakonom ostvaruje se pod povoljnijim uvjetima.

Proširen je krug korisnika prava na obiteljsku mirovinu i na bračne i izvanbračne drugove te na djecu umrlih HRVI III. I IV. skupine, koji su do smrti koristili pravo na dodatak na njegu i pomoć druge osobe s navršenih 40 godina starosti.

Zdravstvena skrb

Ministar je naglasio da je jedan od glavnih ciljeva Ministarstva i Vlade briga o zdravlju i dobrobiti branitelja. Novi Zakon uvodi sistematske preglede za sve hrvatske branitelje svake tri godine. Radi se o mjeri propisanoj u svrhu preventivne zaštite i očuvanja zdravlja braniteljske populacije.

- Već u ovoj godini osigurali smo preventivne zdravstvene preglede za 33.000 branitelja, za što je u proračunu osigurano 25 milijuna kuna.

Donošenjem Nacionalne strategije za zaštitu i očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata osigurava se pravno-institucionalni okvir ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu braniteljske i stradalničke populacije, u svrhu očuvanja i zaštite njihovog zdravlja. U svrhu zaštite i očuvanja zdravstvenog stanja, Zakonom je predviđena medicinska rehabilitacija za sve hrvatske branitelje s oštećenjem organizma kao posljedice sudjelovanja u Domovinskom ratu, a ne samo HRVI iz Domovinskog rata.

Dodatni rok za prava

Novim Zakonom otvara se rok za priznavanje statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i statusa HRVI iz Domovinskog rata po osnovi bolesti. Ponovnim otvaranjem rokova ispravit će se dugogodišnja nepravda i uspostaviti ravnopravnost svih hrvatskih branitelja, odnosno HRVI koji su dali svoj doprinos u Domovinskom ratu, neovisno o vremenu kada su zatražili pravnu regulaciju određenog statusa ili prava.

Stambeno zbrinjavanje & zapošljavanje

Organiziranu stambenu izgradnju i dalje provodi APN, ali sada u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja. Osim toga, a u cilju ubrzanja postupaka stambenog zbrinjavanja, propisano je da su tijela državne uprave stanove u vlasništvu RH koja imaju na upravljanju, a koje nitko ne koristi više od šest mjeseci, dužna ponuditi radi stambenog zbrinjavanja pripadnika braniteljske populacije.

Zakonom je prošireno i detaljnije uređeno pravo na prednost pri zapošljavanju te su propisani mehanizmi radi lakšeg ostvarivanja prava i osiguranja dosljedne primjene Zakona odnosno poštivanja primjene Zakona od strane poslodavaca.

Rad uz mirovinu & udžbenici

Zakonom je omogućen rad uz mirovinu kao poticajna mjera vraćanja hrvatskih branitelja na tržište rada i povećanja njihove konkurentnosti. Zakon propisuje i potporu za obrazovanje koje je prema važećem Zakonu regulirano kao pravo na stipendiju.

Pravo na besplatne udžbenike od školske godine 2017./2018. vraća se u nadležnost  Ministarstva hrvatskih branitelja s proširenim krugom korisnika i na djecu hrvatskih branitelja sa 100 dana borbenog sektora u Domovinskom ratu. Pravo prednosti pri smještaju u učeničke i studentske domove također je prošireno i to na djecu hrvatskih branitelja sa 100 dana borbenog sektora u Domovinskom ratu.

Zaštita privatnosti i digniteta

Evidencija hrvatskih branitelja (nekadašnji Registar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata) više neće biti javna, već će se koristiti samo u službene potrebe, a radi zaštite digniteta i privatnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Prava pripadnika HVO-a

Ministar je istaknuo da se Ministarstvo obvezalo najzaslužnijima za obranu Domovine osigurati sveobuhvatnu skrb.

- Upravo zato smo pristupili izradi novoga Zakona kako bi se objedinila statusna i materijalna prava svih hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Stradalnici iz redova HVO-a i njihove obitelji su prepoznati u Zakonu, zaštićena su njihova prava.

Zakonom će se osigurati zaštita stečenih prava pripadnika HVO-a i članova njihovih obitelji. Omogućava se pravo na invalidsku mirovinu za pripadnike HVO-a, RVI koji nisu podnijeli zahtjev u roku predviđenim važećim međudržavnim ugovorom i pravo na obiteljsku mirovinu za članove obitelji smrtno stradalih pripadnika HVO-a koji nisu obuhvaćeni važećim međudržavnim ugovorom.

Poziv braniteljima

Na kraju prezentacije, minister Medved je pozvao sve hrvatske branitelje da konstruktivnim prijedlozima doprinesu poboljšavanju ovoga zakonskog nacrta.