Konferencija će se održati u SredišnjiciHDZ-a, Trg žrtava fašizma 4, u 12 sati.