Državna revizija je za prodaju Croatia osiguranja nedvosmisleno utvrdila da je odluku o prodaji trebao donijeti Sabor - na prijedlog Vlade. A ne - ova vlada! Ni Vlada ni Državni ured za upravljanje državnom imovinom ne poštuju zakon! - istaknuo je, među inim, naš saborski zastupnik Goran Marić u izlaganju uime Kluba zastupnika HDZ-a. Naš je Klub danas, naime, zbog alarmantnog nalaza Državne revizije o nezakonitom privatiziranju Croatia osiguranja - koje je provela Milanovićeva vlada - zatražio stanku.

Continue Reading