HDZ-ovi eurozastupnici Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Ivana Maletić i Davor Ivo Stier te Marijana Petir iz HSS-a (svi iz Kluba Europske pučke stranke /EPP/) uložili su amandmane ne samo na Izvješće o napretku Republike Srbije, nego i Crne Gore (britanskog zastupnika Charlesa Tannocka). 

http://hdz.hr/vijest/eu/video-euroklub-hdzhss-podnio-12-amandmana-na-pop...

Cilj - ohrabriti Crnu Goru u što skorijem konstruktivnom rješavanju svih bilateralnih pitanja u duhu dobrosusjedskih odnosa, posebno ukazujući na sukcesiju sa SFRJ i sudbinu vojne imovine. 

Pravična naknada za hrvatske logoraše!

Jedan od uloženih amandmana tako se odnosi na implementaciju sudskih presuda iz Podgorice kojom bi se osigurala pravična i poštena naknada za žrtve ratnih crnogorskih logora, ponajprije logora Morinj.

Drugim je pak amandmanom pozdravljena crnogorska politika u stvaranju tolerancije i uključenja svih nacionalnih manjina - s naglaskom na potrebu da službena Podgorica i dalje štiti višenacionalni identitet Boke kotorske te pojača kulturnu i gospodarsku suradnju s članicama EU iz susjedstva.

Granica na Prevlaci

U raspravi na sjednici Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta - koja je prethodila podnošenju naših amandmana na Izvješće o napretku Crne Gore - Šuica je istaknula potrebu da se čim prije riješi problem razgraničenja na Prevlaci. 

No po tom pitanju nije uložen amandman s obzirom da su u tijeku završni pregovori ministarstava vanjskih poslova dviju država o statusu Prevlake uoči pravnog postupka na Međunarodnom sudu pravde u Haagu.

http://www.hdz.hr/vijest/eu/poruka-crnoj-gori-rijesiti-prevlaku-i-pravic...