Slovačka Bratislava domaćin je sjednice proširenog predsjedništva Kluba zastupnika EPP-a koju vodi predsjednik Kluba Manfred Weber. Dominantne teme sjednice su “Budućnost socijalne Europe“ i '“Višegodišnji financijski okvir 2014 - 2020“, a u radu sudjeluju voditeljica naše delegacije u EP-u Dubravka Šuica i eurozastupnik Davor Ivo Stier.
Eurozastupnik Davor Ivo Stier je u svom izlaganju podupro inicijativu da se u europskoj socijalnoj politici naglasi uloga obitelji.

Šuica je naglasila da je naš pogled na društvo i gospodarstvo temeljen na čvrstom uvjerenju da je pojedinac slobodan i da mora biti u središtu socijalno-tržišnog gospodarstva, a mi želimo unaprijediti konkurentnost koja treba doprinositi socijalnoj pravdi.

- Nažalost, postoje ogromne razlike među državama članicama, te među muškarcima i ženama, a Europa ne znači nejednakost i diskriminaciju pa je stoga naš posao premostiti te razlike. Potrebno je ostvariti rast i nova radna mjesta, ali i povratiti vjeru građana u socijalnu Europu, a jedini način kako to možemo postići su rezultati koji se već postupno naziru. Činjenica je da su aktualni problemi posljedica ekonomske krize, ali zato trebamo socijalnu politiku koja bi mladima osigurala lakši ulazak na tržište rada. Važno je osigurati da su obrazovanje i vještine usklađeni sa zahtjevima tržišta rada što znači da socijalna politika treba biti kompatibilna s ekonomskom politikom.

NOVA RADNA MJESTA & SOCIJALNA PRAVEDNOST

Stvaranje novih radnih mjesta, maksimiziranje korištenja EU fondova, usklađivanje obrazovanja i vještina s potrebama tržišta, inkluzivno tržište rada, digitalna ekonomija, poduzetništvo, jačanje socijalne kohezije i socijalnih investicija, prihodi i plaće koji će odražavati socijalnu pravednost, borba protiv siromaštva, ravnoteža između obitelji i rada, socijalna zaštita radnika, borba protiv diskriminacije, te mobilnost kao osnovni princip Europske unije su teme koje dominiraju raspravom, a sve će rezultirati stvaranjem dokumenta koji bi trebao biti podloga za oživljavanje socijalnog dijaloga i jačanje participativne demokracije sukladno člancima 9. i 152. Povelje o funkcioniranju Europske unije. Rasprava o Višegodišnjem financijskom okviru 2014. - 2020. će uslijediti u nastavku, a sve kako bi se identificirao smjer u kojem idemo prema sredini mandata, ali i kako bi se usredotočili na prioritetna područja i nove zahtjeve i izazove poslije 2020.