Istekao je jučer rok do kojeg su Europski parlament i Vijeće trebali zauzeti stajalište o najprikladnijim daljnjim koracima za ispravljanje reciprociteta s određenim trećim zemljama u području vizne politike. Na očitovanje je pozvala Europska komisija prije tri mjeseca, 12. travnja, što je bio krajnji rok za ispravljanje reciprociteta.

Primijeniti načelo reciprociteta

Kao članica Delegacije Europskog parlamenta za odnose sa SAD, voditeljica naše delegacije u EP-u Dubravka Šuica više je puta uputila pitanja veleposlaniku EU u Washingtonu Davidu O'Sullivanu i američkom veleposlaniku u EU Anthonyju L. Gardneru, ali i Europskoj komisiji, o ukidanju viza za hrvatske građane. No, s obzirom da je prošlo već tri mjeseca od zadnjeg očitovanja EK, Šuica je jučer uputila parlamentarno pitanje Europskoj komisiji i Vijeću.

- Imajući u vidu rok za ispravljanje reciprociteta koji je istekao 12. travnja 2016., upućujem pitanje EK i Vijeću: koji su sljedeći koraci kojima namjeravate utjecati na SAD da ukinu vize za građane EU, te tako eliminirati diskriminaciju ovih pet zemalja članica Europske unije i time primijeniti poznato načelo reciprociteta.

Zajednička vizna politika EU

Budući da je načelo reciprociteta ukidanja viza dio zajedničke vizne politike EU, prema propisima EU-a koje su 2001. usvojili Europski parlament i Vijeće, te ako u roku 24 mjeseca treće zemlje ne isprave izostanak reciprociteta, to može biti razlog za obustavu ukidanja viza za građane tih trećih zemalja.

Poznato je da američki građani slobodno putuju Europskom unijom, dok građani Bugarske, Cipra, Hrvatske, Poljske i Rumunjske moraju ispunjavati zahtjevnu aplikaciju za vizu.