Na Odboru za regionalni razvoj Europskog parlamenta jučer je usvojena rezolucija o ubrzanju provedbe kohezijske politike - koju ja napisala i predložila naša eurozastupnica (i stručnjakinja za EU fondove) Ivana Maletić.

Maletić je, naime, inicirala raspravu o ubrzanju provedbe kohezijske politike na Odboru za regionalni razvoj. Odbor je potom prihvatio prijedlog - usvojena je rezolucija o kojoj će se s Europskom komisijom raspravljati na sljedećem plenarnom zasjedanju kada će o njoj glasovati i svi zastupnici u EP-u.

Zajednički strateški okvir

Maletić je u tekstu rezolucije istaknula kako je u kohezijskoj politici 2014.-2020. uvedeno dosta novosti za čiju je kvalitetnu provedbu potrebno vrijeme, primjerice tematska koncentracija, orijentacija na rezultate, povezivanje prioriteta EU s nacionalnim i regionalnim ciljevima, koordinacija s ekonomskom politikom, koordinirano korištenje ESI fondova temeljem zajedničkog strateškog okvira…

Upozorila je da su dvije godine prošle od početka nove financijske perspektive, provedba nije u skladu s planovima, veliki broj preduvjeta nije ispunjen i u nekim državama još nije uspostavljena upravljačka struktura niti informatički sustav za e-koheziju. Postavlja se pitanje - imamo li zaista N+3 u praksi ili, s obzirom na manje iznose predujmova u odnosu na prethodno razdoblje i kasno usvajanje operativnih programa, ostaje svega N+1 za potrošnju prvih dodijeljenih sredstava. EK u 2017. treba pripremiti izvješće o implementaciji kohezijske politike - koje će pak objedinjavati izvješća država članica. Što će biti sadržaj izvješća kad su još uvijek rijetki primjeri implementacije?

Pripremiti strateške dokumente

Iskustvo s kojim se suočavamo u ovoj perspektivi jasna je poruka da se o kohezijskoj politici i njenim ciljevima te instrumentima provedbe treba odlučivati mnogo ranije te da bi na početku financijske perspektive trebali imati spremne strateške dokumente, uspostavljene strukture upravljanja, ako želimo provedbu od prve godine.

- Moramo se ubrzati - glavna je poruka eurozastupnice Maletić, koju su podržale sve kolege u Odboru za regionalnu politiku.

Detaljna analiza rizika

U rezoluciji se poziva EK da ocijeni stanje provedbe europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014.-2020. i provede detaljnu analizu rizika od opoziva (eng. decommitment) odobrenih sredstava po svakoj od država članica. Traži se plan aktivnosti za sprječavanje opoziva i jačanje posebne radne grupe za bolju implementaciju, koja treba EP-u prezentirati plan aktivnosti.

Ubrzati pojednostavljenje procedura i pravila provedbe, prezentirati aktivnosti koje se namjeravaju provesti za jačanje administrativnih kapaciteta u državama članicama, osigurati pravovremeno plaćanje iz europskog proračuna, povećati uključenost Europske investicijske banke - u tehničkom i financijskom smislu - u fazi pripreme i provedbe projekata, pomoći državama članicama i ohrabriti ih u provedbi strukturnih reformi i unaprjeđenju sustava financijskog upravljanja - samo su dio zahtjeva koje je eurozastupnica Maletić s kolegama iz Odbora za regionalni razvoj istaknula u rezoluciji.

Maletić:

- Cilj je pravovremeno poduzeti aktivnosti kojima će se minimalizirati ili u potpunosti spriječiti gubitci sredstava kohezijske politike u državama članicama i pripremiti se za novu perspektivu kako se iste greške ne bi ponavljale, a provedba započela odmah u prvoj godini.