Budući da se Kukuriku vlada na čelu spremijerom Milanovićem pokazala nedorasla  u poslu privođenja procesa ratifikacijepristupnog ugovora Hrvatske i Europske unije, nužno je  da se osnuje parlamentarni nacionalni  odbor koji će nadgledati rad Vlade.  Vjerujemo da će to doprinijeti tome da seVlada  uozbilji i da se proces ratifikacijepristupnog ugovora zadanom roku privede kraju.