U Republici Hrvatskoj sklopljeno je između 60 do 100.000 potrošačkih ugovora u kojima su sklopljeni krediti u švicarskim francima između inozemnih poslovnih banaka podrijetlom iz Europske unije i hrvatskih građana. U hrvatskim se medijima ponovno aktualizirao problem švicarskog franka i teške situacije u kojoj se nalaze građani koji imaju kredite u toj valuti.

Voditeljica naše delegacije u Europskom parlamentu Dubravka Šuica već je prošle godine uputila dopis Europskoj komisiji i upoznala je s presudom Visokog trgovačkog suda u kojem je promjenjiva kamatna stopa proglašena ništetnom i naglasila da su banke jednostrano i netransparentno povisivale kamatne stope te da se takvo poslovanje negativno odrazilo najviše na dužnike u „švicarcima“.

Svjesna potrebe da se ovaj problem mora što hitnije riješiti, eurozastupnica Šuica ponovno je, 17. srpnja, uputila dva parlamentarna pitanja Europskoj komisiji o potrošačkim kreditima u švicarskim francima, ali i o samim praksama inozemnih banaka u Republici Hrvatskoj. Eurozastupnica Šuica je izravno zatražila Europsku komisiju da se izjasni je li upoznata s činjenicom da je postupak pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske u tijeku ili se svjesno miješa u postupak pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske na način koji se teško može ocijeniti kao prihvatljiv iz motrišta same Europske unije.

Budući da se radi o posljedicama nezakonite bankarske prakse koju su kreirale inozemne banke porijeklom iz EU, a koje djeluju u Republici Hrvatskoj putem poslovnih banaka koje se formalno vode kao hrvatske, eurozastupnica Šuica također je upitala Europsku komisiju hoće li poduzeti mjere kojima će utjecati na inozemne banke da nadoknade materijalnu štetu hrvatskim građanima i daju im neki oblik moralne satisfakcije.