Stalni arbitražni sud (PCA) sa sjedištem u Haagu, koji pruža tehničke usluge Hrvatskoj i Sloveniji temeljem arbitražnog sporazuma koji su te zemlje potpisale 2009., sazvao je za četvrtak novu usmenu raspravu u vezi s hrvatsko-slovenskim graničnim prijeporom na kopnu i moru. Podsjetimo, prošlogodišnji javno objavljeni razgovori člana Arbitražnog suda Jerneja Sekoleca kojeg je imenovala Slovenija i predstavnice slovenskog ministarstva vanjskih poslova Simone Drenik, za koje je potvrđeno da su vjerodostojni, otkrivaju da su temeljna načela arbitražnog postupka, načela poštenja, zakonitosti, neovisnosti i vjerodostojnosti, sustavno i teško prekršena, i to na štetu Hrvatske. Temeljem toga Hrvatski sabor je 29.srpnja 2015. jednoglasno odlučio, sa 141 glasom, prihvatiti izlazak iz arbitražnog sporazuma sa Slovenijom o rješavanju spornih graničnih pitanja na Jadranskom moru budući da je Slovenija povrijedila odredbe međunarodnog ugovora i pravilo sudjelovanja u arbitraži u dobroj mjeri i zato Hrvatska drži da Arbitražni sud ne može ispuniti svoje zadaće na način koji se očekuje od neovisnog i stručnog međunarodnog suda.

Pitanje EK

Potaknuta situacijom, voditeljica naše delegacije u Europskom parlamentu Dubravka Šuica reagirala je te uputila pitanje Europskoj komisiji. Pitanje donosimo u cijelosti:

Poznato je da je Sabor obvezao Vladu Republike Hrvatske na pokretanje postupka za prestanak Sporazuma o arbitraži između Vlade RH i Vlade Republike Slovenije potpisanog 4. studenog 2009. godine u Stockholmu u suradnji s EU-om i pod njegovim nadzorom, koji je na snazi od 29. studenoga 2010., zbog bitne povrede njegovih odredbi od strane Slovenije. Stav RH, Sabora, Vlade, predsjednice, kao i velike većine građana jest obustava arbitražnog postupka te rješavanje spora na Međunarodnom sudu pravde, a sve u cilju očuvanja dobrosusjedskih odnosa. Iako sam svjesna činjenice da je pitanje bilateralne naravi, no ipak uzimajući u obzir to da je EU odigrao veliku ulogu prilikom potpisivanja Sporazuma o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije, zanima me koji je stav Europske komisije o tom pitanju i koja rješenja predlaže za rješenje toga graničnog spora?

Junckerov odgovor

U odgovoru, predsjednik EK Jean-Claude Juncker je napisao:

Arbitražni sud osnovan je 2009. međunarodnim sporazumom između Republike Hrvatske i Republike Slovenije s ciljem rješavanja otvorenog graničnog spora između dvije države. Europska unija nije stranka u tom sporazumu ni u arbitražnom postupku. Međutim, Komisija je od početka podupirala arbitražni postupak pri čijem je uvođenju djelovala kao posrednik između dvije uključene države. Komisija i dalje u potpunosti podupire taj postupak. Iako Komisija nema mogućnost ponuditi rješenje za rješavanje spora, izrazila je u različitim prilikama svoju punu potporu postupku mirenja te potiče dijalog između dviju stranaka s ciljem pronalaska zajedničkog rješenja. Komisija ističe važnost konačne odluke arbitražnog suda za nesmetanu i djelotvornu primjenu prava EU-a u budućnosti.

Zaštita nacionalnih interesa

Komentirajući odgovor predsjednika Junckera i aktualnu situaciju, Šuica je istaknula:

- Europska komisija pomagala je Hrvatskoj i Sloveniji u zaključivanju arbitražnog sporazuma, ali nema nikakve nadležnosti u vezi s arbitražnim postupkom niti je ona strana u tom postupku. Podupirem stav RH, Sabora, Vlade, predsjednice, ministra Kovača kao i velike većine građana te se zalažem za obustavu arbitražnog postupka i rješavanje spora na Međunarodnom sudu pravde. Naš prioritetni cilj je zaštita hrvatskih nacionalnih interesa i to ću uvijek zastupati, ali naš zajednički interes jest i čuvanje dobrosusjedskih odnosa sa Slovenijom što pokazujemo u Europskom parlamentu aktivnom suradnjom sa slovenskim kolegama u Bruxellesu i Strasbourgu - koja je primjer konstruktivnog djelovanja na dobrobit građana obje države, ali i Europske unije u cjelini.

Više na…

Pitanje EK: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-20...

Odgovor EK: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-01...