Voditeljica naše delegacije u Europskom parlamentu (i potpredsjednica Odbora za vanjske poslove EP-a) Dubravka Šuica je - uz potporu eurozastupnika Ivane Maletić, Željane Zovko i Ivice Tolića - predložila za nagradu „Europski građanin“ isusovca Tvrtka Baruna.

Prepoznavanje dobroga u drugome

Tvrtko Barun, 32-godišnji magistar duhovnosti, voditelj je Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi i mladi svećenik koji je nakon završenog studija filozofije na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, pohađao teologiju na Facultes jesuites de Paris, gdje je magistrirao duhovnost. Osim što vodi Isusovačku službu za izbjeglice, uči vjeronauk djecu stranaca katolika u Zagrebu te organizira i glumi u lutkarskim predstavama za djecu izbjeglice. 

Osvrćući se na humanitarni karakter Isusovačke službe, Barun ističe sljedeće:

- Naš rad utemeljen je na vrijednostima Evanđelja. Mislim da je biti otvoren drugima i drugačijima izazov za sve ljude bez obzira na vjeru. Kristov život i Kristove riječi mogu nama kršćanima samo pomoći da se lakše odlučimo za tu otvorenost, prihvaćanje stranca, prepoznavanje dobroga u drugome, dopuštanje da nas drugi obogati svojom različitošću, traženje i pronalaženje Božjeg lica u osobi koja je u potrebi. Na svakom kršćaninu je odluka u kojoj mjeri i na koji način želi odgovoriti na taj poziv.

Pomoć potrebitima i otvorenost prema svima

Barun naglašava kako izbjeglicama treba pomagati jer je to borba za pravdu, a vjera u Isusa Krista je vjera koja zahtijeva pravdu. Njegov rad i zalaganje uči druge kako je ljubav prema potrebitima i marginaliziranima ključna za mir i napredovanje društva. On smatra kako je biti otvoren drugima izazov za sve ljude, ali prihvaćanje stranca i prepoznavanje dobroga u drugome može predstavljati samo veliku milost.

Isusovačka služba za izbjeglice je neprofitna humanitarna udruga sa trideset petogodišnjim iskustvom čije je poslanje pratiti, služiti i zagovarati prava izbjeglica i drugih nasilno raseljenih osoba koja od 1993. djeluje u zagrebačkom uredu u Hrvatskoj. Služba djeluje u 50 zemalja svijeta te tako služi gotovo jedan milijun izbjeglica i drugih prisilno raseljenih osoba. S obzirom na različite potrebe raseljenih osoba i JRS djeluje na razne načine - od pomaganja izbjeglicama u velikim izbjegličkim kampovima ili u gradovima, brige za osobe raseljene unutar njihove vlastite zemlje, zagovaranje tražitelja azila do pomaganje osobama zatvorenim u prihvatnim centrima za strance.

Solidarnost & ljudsko dostojanstvo

Komentirajući odluku o nominiranju Tvrtka Baruna za nagradu „Europski građanin“, Šuica je poručila da su solidarnost, poštovanje ljudskog dostojanstva i zakonitost temelj suvremene Europe:

- Solidarnost i poštivanje ljudskog dostojanstva, te poštivanje zakona, temelji su na kojima je suvremena Europa izgrađena i kojima treba težiti. Migracije su tema koju treba odgovorno i solidarno rješavati na europskoj razini. Ova kandidatura je mali poticaj i znak podrške i nama u Hrvatskoj.

NAGRADA EP-a ZA IZNIMNA POSTIGNUĆA

Podsjetimo, Europski parlament svake godine dodjeljuje nagradu „Europski građanin” kojoj je namjena priznavanje iznimnih postignuća u aktivnostima ili djelima građana, skupina, udruga ili organizacija koje su pokazale izniman angažman u promicanju boljeg uzajamnog razumijevanja i jače povezanosti građana država članica ili olakšavanju prekogranične ili transnacionalne suradnje unutar Europske unije. Ovdje se također ubrajaju aktivnosti ili djela građana koji su uključeni u dugoročnu prekograničnu ili transnacionalnu kulturnu suradnju koja doprinosi jačanju europskog duha isto kao i svakodnevne aktivnosti kojima se konkretno izražavaju vrijednosti sadržane u Povelji Europske unije o temeljnim pravima.

Samo zastupnici Europskog parlamenta imaju pravo predložiti kandidate pri čemu svaki od njih može predložiti jednog kandidata godišnje. Budući da je nagrada simboličkog karaktera i dodjeljuje se u obliku medalje časti, broj nagrada koje se dodjeljuju svake godine ograničen je. Odbor za nagradu s predloženog popisa izabire do 50 potencijalnih dobitnika nagrade, uzimajući u obzir geografsku raspoređenost i ravnotežu spolova.