U Sarajevu je održana Interparlamentarna konferencija Europskog parlamenta i parlamenata država kandidatkinja za članstvo u EU na temu „Gospodarsko upravljanje i stvaranje novih radnih mjesta u EU i zemljama kandidatkinjama“. Na konferenciji je, među inima, sudjelovala voditeljica naše delegacije u EP-u (i potpredsjednica Izaslanstva Europskog parlamenta za odnose s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom) Dubravka Šuica - zajedno s članovima parlamenata BiH, Srbije, Crne Gore, Albanije, Makedonije, Kosova i Turske. Sudjelovali su, također, predstavnici Europske komisije i brojni ekonomski stručnjaci.

Hrvatska iskustva

Šuica se u svom izlaganju osvrnula na dvije godine članstva Republike Hrvatske u EU. 

- Članstvo u EU je dugoročan projekt - koji zahtijeva kontinuiranu transformaciju političkog i gospodarskog okruženja, kao i društva u cjelini. To se može postići samo uz jaku političku volju. Važno je znati da je EU samo sidrište, ali ne i pokretač ekonomskog razvoja. Pokretač se nalazi u samoj zemlji, a uspjeh EU članstva ovisi o ključnim političkim prioritetima vlade, profesionalnosti državne administracije te o pripremljenosti javnog mnijenja na kontinuirane reforme!

Zabrinjavajuće stope nezaposlenosti

Nezaposlenost je ključni problem zemalja jugoistočne Europe - stopa nezaposlenosti u BiH veća je od 44 posto, a na Kosovu pak od 45 posto. U većini tih zemalja nezaposlenost ima strukturne korijene - poput nedovršenog procesa tranzicije i lošeg institucionalnog okvira za tržište rada, što uzrokuje ozbiljne rizike za političku stabilnost. 

KLJUČ USPJEHA - STRUKTURNE PROMJENE

Podsjetimo, EU raspolaže mnogim programima za ekonomski razvoj poput predpristupnih fondova i nacionalnih strategija razvoja, no ključ uspjeha je provođenje strukturnih promjena koje se trebaju odvijati bez obzira na financijsku i gospodarsku krizu. Gospodarski napredak će se dogoditi ukoliko fokus bude na dobrom upravljanju, proračunskoj disciplini, stvaranju prijateljske klime za investicije, razvoju fleksibilnog tržišta rada. A jedan od odgovora se nalazi i u jačoj regionalnoj suradnji - koja je važna za održivi rast i pozicioniranje na globalnom tržištu.