Na mini-plenarnoj sjednici u Europskom parlamentu raspravljalo se o klimatskim promjenama i nadolazećoj 21. Konferenciji stranaka (COP21) Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama u Parizu. U raspravi je sudjelovala i voditeljica naše delegacije u EP-u Dubravka Šuica (ujedno i izvjestiteljica o ovoj temi uime Odbora za vanjske poslove). 

Obvezujući ciljevi

Poznato je da članak 3. Ugovora o EU ukazuje na solidarnost i održivost planeta Zemlje, a članak 81. Ugovora o funkcioniranju EU obvezuje na borbu protiv klimatskih promjena. Stoga je Šuica u svom izvješću pažnju posvetila klimatskoj diplomaciju.  

- Hrvatska se kao članica EU obvezala sudjelovati u borbi protiv klimatskih promjena. Želim vjerovati  da će sve ono što dogovorimo u Parizu biti i provedeno! Ciljevi koji budu postavljeni moraju biti obvezujući - time ćemo već puno postići!

http://www.hdz.hr/vijest/eu/video-uravnotezen-razvoj-industrije-sa-zasti...

Uloga i utjecaj EP-a

Uime Odbora za okoliš, zdravlje i sigurnost hrane, Šuica je naglasila da je klimatska diplomacija neizostavni dio sveobuhvatnog pristupa vanjskom djelovanju EU. 

- EU bi morala biti jači akter u klimatskoj diplomaciji i imati svoje  jedinstveno stajalište, a EP bi trebao iskoristiti svoju ulogu i utjecaj u međunarodnim mrežama kako bi se uložilo više napora u stvaranje ambicioznog, pravno obvezujućeg međunarodnog sporazuma u Parizu! Klimatske promjene pogodit će zemlje na različite načine te da će najslabije razvijene zemlje biti nerazmjerno pogođene zbog nedostatka dostupnih resursa za ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu!

Vezano za TTIP Šuica je zaključila da sve što bude dogovoreno u Parizu treba uključiti u pregovore o TTIP-u - jer je to u interesu EU.