Problem talijanskih odašiljača koji ometaju TV i radio frekvencije na hrvatskoj obali postoji već nekoliko desetaka godina te uz gospodarsku štetu izazivaju i veliko nezadovoljstva stanovništva u jadranskom dijelu Hrvatske. Nakon ovogodišnje ljetne sezone, tijekom koje su smetnje bile najizraženije, u suradnji s HAKOM-om voditeljica je naše delegacije u Europskom parlamentu (i potpredsjednica Odbora za vanjske poslove EP-a) Dubravka Šuica intervenirala kod Europske komisije i zatražila pomoć u rješavanju ovog problema.

Smetnje u radijskom programu

Iako je postignut dogovor s talijanskim vlastima o gašenju ometajućih televizijskih odašiljača i otklanjanja smetnji televizijskih signala hrvatskih nakladnika na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, u području radijskog signala nije postignut dogovor te talijanski međunarodno neusklađeni odašiljači ometaju prijem radijskog signala u Republici Hrvatskoj.

Šuica je pozdravila napredak postignut kroz prethodne tri godine između hrvatskih i talijanskih vlasti i postignute dogovore o gašenju nekoliko tisuća ometajućih televizijskih odašiljača iz Italije, te dodala:

- Potrebno je poduzeti daljnje mjere za gašenje preostalih ometajućih TV odašiljača i dodatno poboljšanje prijema TV signala. Iako je oko ometanja TV frekvencija postignut napredak,  velika problematika sa smetnjama međunarodno neusklađenih talijanskih odašiljača i prijemom radijskog signala još nije riješena te u toplijim danima dolazi do povoljnije propagacije elektromagnetskih valova pa građani Republike Hrvatske više osjete smetnje u radijskom programu.

700 prijava smetnji

U zadnjih osam godina HAKOM je poslao više od 3 900 međunarodnih prijava smetnji talijanskoj administraciji te istodobno o tome izvijestio Međunarodnu telekomunikacijsku uniju. Samo prošle godine poslano je 700 prijava smetnji, od toga 540 vezanih uz radijski, a 160 uz televizijski signal. Aktivnostima HAKOM-a spriječene su neke od novih dodjela frekvencija u Italiji koje bi pak dodatno uvećale postojeće smetnje.

Kako je istaknula Šuica, rezultati mjerenja na terenu provedeni od strane HAKOM-a i pritužbe građana potvrđuju ove činjenice.

- Žalbe su značajno manje u vezi s prijemom TV signala, dok je prijem radijskog FM signala značajno narušen.

Zatražena intervencija EK

Talijani bi trebali ciljano gasiti međunarodno neusklađene odašiljače odnosno mijenjati tehničke parametre odašiljača koji uzrokuju najveće smetnje hrvatskim programima, a koji su od strateške važnosti kako bi se umanjio utjecaj smetnji. Kao sustavno rješenje, talijanska strana bi trebala izmijeniti nacionalni frekvencijski plan i uskladiti ga s međunarodnim sporazumima te digitalizirati odašiljanje radijskog programa. Prebacivanjem dijela programa na digitalnu tehnologiju trebalo bi omogućiti učinkovitije odašiljanje i smanjenje pritiska talijanskih nakladnika na frekvencijski prostor drugih zemalja.

Šuica:

- Budući da štetna ometanja signala talijanskih odašiljača nanose znatnu gospodarsku štetu i izazivaju veliko nezadovoljstvo i frustraciju među građanima RH, zatražila sam od Europske komisije da pomogne Hrvatskoj u rješavanju ovog problema.