Nakon jednogodišnje procedure, a nakon rasprave na plenarnoj sjednici, Europski parlament će danas usvojiti Strategiju Europske unije o Jadransko-jonskoj regiji. U raspravi su, očekivano, posebno zainteresirani bili naši eurozastupnici, među kojima i voditeljica naše delegacije u Europskom parlamentu Dubravka Šuica. Ona je, naime, autorica Mišljenja o Strategiji - uime Odbora za vanjske poslove i suautorica Mišljenja uime Odbora za javno okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. 

http://www.hdz.hr/vijest/eu/za-gospodarski-rast-i-jadransko-jonski-korid...

http://www.hdz.hr/vijest/eu/video-suica-zelim-vjerovati-da-najava-pocetk...

ZA Pelješki most

Šuica je posebnu pažnju u dokumentu posvetila prometnoj povezanosti država uključenih u projekte izgradnje cestovne i željezničke infrastrukture - uključujući i Jadransko-jonski koridor. A ponosna je što se u dokumentu izrijekom ističe važnost gradnje Pelješkog mosta i prometnog povezivanja teritorija EU. Samim time, dakako, povezivanje hrvatskog sjevera i juga!

- Zadovoljna sam jer Strategija obuhvaća i pitanje migracija - s obzirom da su migracije novi moment u ovom dijelu Europe. A to pitanje - zbog nacionalnih egoizama - nije riješeno te se traži zajedničko europsko rješenje!

Stabilnost i sigurnost 

Podsjetimo, cilj strategije EU za jadransku i jonsku makroregiju je omogućavanje da 70 milijuna stanovnika (Hrvatska, Albanija, BiH, Crna Gora, Grčka, Italija, Srbija  i Slovenija) iskoristi prednosti uže suradnje u područjima kao što su promicanje pomorskog gospodarstva, očuvanje morskog okoliša, dovršenje prometnih i energetskih mreža i poticanje održivog turizma. 

Naša eurozastupnica očekuje da će Strategija što prije zaživjeti - kako bi stanovnici ove makroregije uživali isti tretman s ostalim građanima EU kada su u pitanju promet, energija, zašita okoliša te stabilnost i sigurnosti Jugoistoka Europe.