Na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu jučer su eurozastupnici usvojili su “Paket o otpadu“. Sastoji se od četiri izvješća: “Direktiva o otpadnim vozilima, otpadnim baterijama i akumulatorima te otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi”, “Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu”, “Direktiva o otpadu” i “Direktiva o odlagalištima otpada”. Eurozastupnici su izglasali  da se udio otpada koji se reciklira poraste s današnjih 44 posto na 70 posto do 2030.

Otpad pretvoriti u resurs

Voditeljica naše delegacije u Europskom parlamentu (potpredsjednica Odbora za vanjske poslove EP-a i zamjenska članica Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane) Dubravka Šuica izdvojila je učinkovito gospodarenje otpadom itekako može pridonijeti otvaranju novih radnih mjesta.

- Godišnje gubimo 600 milijuna tona otpada, a možemo ih pretvoriti u nova radna mjesta, u novac. Kružno gospodarstvo je dobar instrument za upravljanje otpadom. Ciljevi jesu visoki, međutim ako ne postavimo visoke ciljeve - nećemo ih ni ispuniti. Dugoročno se moramo zalagati da otpad bude odbačen samo onda kad nemamo alternative. Otpad prestaje biti naš problem, već postaje naša šansa ako njime ispravno gospodarimo. Moramo otpad pretvoriti u resurs i moramo ga sačuvati na području EU - kako bi smanjili ovisnost o uvoznim sirovinama.

Zaštita okoliša i zdravlja ljudi

Šuica je poručila kako moramo prepoznati vrijednost otpada kao sekundarne sirovine, umjesto da ga se gleda kao problem koji bi trebao biti na deponiju ili spaljen u spalionicama.

- Gospodarenje otpadom u EU trebalo bi poboljšati u cilju zaštite, očuvanja i poboljšanja kvalitete okoliša, zaštite ljudskog zdravlja, osiguranja razborite i učinkovite uporabe prirodnih resursa, promicanja načela kružnoga gospodarstva, poboljšanja širenja obnovljivih izvora energije, povećanja energetske učinkovitosti, smanjenja ovisnosti EU o uvoznim resursima te pružanja novih gospodarskih prilika i dugoročne konkurentnosti. Do 2030. godine naš cilj treba biti samo 10 posto otpada koji ima negativan utjecaj na okoliš.