Na plenarnom zasjedanju Europskog parlamenta u Strasbourgu održana je jučer rasprava o proračunu za 2018. te o početku trijaloga s Europskom komisijom i Vijećem.

Naša eurozastupnica Ivana Maletić istaknula je da se Europi u srednjem roku predviđa rast od 1,5 do 2 posto.

- Tim gospodarskim rastom nikako ne možemo biti zadovoljni, a to možemo samo promijeniti ambicioznim proračunom i kvalitetnim ulaganjima u inovacije, znanost, istraživanje, razvoj, obrazovanje i mlade. To je sve prepoznato u prijedlogu proračuna za 2018.

Sigurnost i stabilnost

Maletić je pohvalila prepoznavanje važnosti ulaganja u prioritete ključne za izgradnju povoljnog poslovnog okruženja: 

- Ključno je ulaganje u prioritete koji su važni za povoljno poslovno okruženje, poput energetike i prometa, ali i sigurnosti i stabilnosti. Bez sigurnosti i stabilnosti nema povjerenja, a bez povjerenja nema ulaganja, rasta i razvoja. To je jasna poruka ovog prijedloga proračuna za 2018. Posebice me raduje povećanje plaćanja u kohezijskoj politici od čak 25 posto. Ovo je pravi trenutak da ova politika postane zaista vidljiva - jer dosad gotovo da i nije bila.

Prijedlog proračuna

Europska komisija nedavno je predložila nacrt proračuna za 2018. u iznosu od 161 milijarde eura u obvezama za poticanje otvaranja novih radnih mjesta, osobito za mlade, te rasta i strateških ulaganja.  U proračunu za 2018. obveze iznose 161 milijardu eura (1,4 posto više u odnosu na 2017.), a plaćanja 145 milijardi eura (8,1 posto više u odnosu na 2017. kako bi EU fondovi 2018. dostigli optimalnu brzinu provedbe nakon sporog početka tijekom prvih godina).

U nacrtu proračuna jasno su istaknuta dva glavna politička prioriteta: nastavak ostvarivanja održivog rasta i stvaranje radnih mjesta te sigurnost i zaštita građana - uz bolje upravljanje migracijama.

Povjerenik za proračun i ljudske resurse Günther H. Oettinger naglasio je važnost usklađivanja Europske komisije i Europskog parlamenta jer je to od značajne važnosti za proračun EU i daljnje pregovore s Vijećem.

- Nastojimo osigurati zapošljavanje što više mladih u Europi i veću razinu ključnih ulaganja na terenu. Svako djelovanje bit će usmjereno na postizanje konkretnih rezultata i poboljšanje svakodnevnog života europskih građana - zaključio je povjerenik Oettinger.

Za konkurentnije gospodarstvo

Što se tiče prvog prioriteta, gospodarskog rasta i radnih mjesta, u raspravi je naglašeno kako je nužno iskoristiti resurse proračuna za jačanje gospodarstva kako bi ono bilo konkurentnije. Jačanje gospodarstva svakako se postiže kroz jačanje inovacija, malih i srednjih poduzeća, jer su ona ta koja stvaraju nova radna mjesta. Važan je i program Erasmus+ koji potiče mobilnost, posebice mladih ljudi.

Proračunom za 2018. rezervirane su 2,3 milijarde eura za tu namjenu, u što ulazi i zapošljavanje mladih.  Za poticanje rasta i zapošljavanja Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) kroz pametniju uporabu novih i postojećih financijskih resursa i kroz privatna ulaganja mora ispuniti svoju svrhu. U nacrtu proračuna predložen je nastavak Inicijative za zapošljavanje mladih te je za sljedeći period u tom području predloženo izdvajanje preko 230 milijuna eura. Proračunom EU u 2018. osigurat će se 55,4 milijarde eura za strukturne i investicijske fondove za postizanje kohezije i ravnomjernog regionalnog razvoja te gotovo 59,6 milijardi eura za poljoprivrednike i ruralni razvoj.

Jačanje EU agencija

Drugi prioritet, sigurnost i zaštita građana velikim se dijelom nadovezuje na ostvarenje prvog cilja.  Navedeni cilj planira se, jednim dijelom, postići kroz jačanje agencija EU koje su zadužene za unutarnje poslove i  sigurnost, kako bi se vidjele konkretne mjere i odgovaraju li potrebama na terenu ili su potrebne dodatne aktivnosti. EK namjerava financirati čitav niz povezanih mjera unutar EU kroz pružanje humanitarne pomoći, poboljšanje upravljanja vanjskih granicama te potpore najteže pogođenim državama članicama. Za područje migracija i sigurnosti u nacrtu proračuna za 2018. predviđena je 4,1 milijarda eura, čime ukupno financiranje EU za migracije i sigurnost u razdoblju 2015. - 2018. dostiže iznos od 22 milijarde eura.

Na kraju rasprave EP je potvrdio da su održivi rast, dostojanstvena, kvalitetna i stabilna radna mjesta, socioekonomska kohezija, sigurnost, migracije i klimatske promjene ključna pitanja i glavni prioriteti EU proračuna za 2018.