Na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu održana je rasprava o Rezoluciji o Izvješću o Bosni i Hercegovini za 2015. - koju je pripremio izvjestitelj Cristian Preda (EPP, Rumunjska), a u kojoj su sudjelovali eurozastupnici Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Ivana Maletić i Marijana Petir (HSS) .

Konstitutivnost i ravnopravnost

Voditeljica naše delegacije u EP-u (i zamjenica predsjednika Delegacije za BiH) Dubravka Šuica kazala je da približavanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji jamči koheziju i funkcionalnost zemlje, osigurava stabilnost i sprječava dezintegracijske trendove. Naglasila je potrebu da se u dogledno vrijeme pristupi i ustavnoj reformi koja će jamčiti ravnopravnost konstitutivnih naroda, a osobito Hrvata kao najmalobrojnijeg - na načelima federalizacije, decentralizacije, supsidijarnosti i legitimne zastupljenosti.

 

Otvoriti pristup EU fondovima

Eurozastupnica Ivana Maletić pozvala je EK da pomogne BiH koristiti sredstva iz EFSI fonda, jer za sada nema nijednog projekta iz BiH na popisu EIB-a. Založila se da EK otvori za BiH i sredstva IPA-e za regionalni razvoj, poljoprivredu i ruralni razvoj te zapošljavanje i socijalnu politiku.

 

ZA europsku BiH

Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove EP-a Andrej Plenković istaknuo je kako je riječ o prvom Izvješću nakon povijesnog podnošenja formalnog zahtjeva za članstvo BiH u EU - koji je predsjedatelj Predsjedništva BiH prof. dr. Dragan Čović predao nizozemskom ministru vanjskih poslova Bertu Koendersu 15. veljače 2016., uz veliku potporu hrvatskih zastupnika u EP-u i povjerenika Hahna. Pozvao je Vijeće da bez odlaganja procesuira zahtjev te da EK što prije započne s izradom Mišljenja kako bi BiH dobila status države kandidata.

 

PRILAGODBA BiH PRAVNOJ STEČEVINI EU

Svi eurozastupnici HDZ-a i HSS-a apelirali su da BiH kroz pregovore s EK osigura prilagodbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju - kako bi se zadržala tradicionalna trgovina između Hrvatske i BiH. Založili su se i za uspostavu učinkovitog koordinacijskog mehanizma u kojem će sudjelovati sve razine vlasti - u cilju nastavka gospodarskih i socijalnih reformi te prilagodbe pravnoj stečevini EU.